Det blåser rejält inom finländska Posten. I början av månaden genomförde fackförbundet PAU, Post- och logistikunionen, en tvådagarsstrejk bland sorteringspersonalen.

Bakgrunden är Postens meddelande, om att de som sorterar paket och näthandelsvaror ska flyttas till dotterbolaget Posti Palvelut. Det skulle medföra att de hamnar under ett annat kollektivavtal.

Fackförbundet PAU beräknar att lönen därmed i snitt skulle sjunka med 30 och i enskilda fall till och med upp emot 50 procent.

10 miljoner till chefen

Brasan fick extra bränsle, när det blev allmänt känt att Postens VD Heikki Malinen i fjol tjänade 987 764 euro, motsvarande ungefär tio miljoner kronor.

Nu berättar dagstidningen Helsingin Sanomat att runt 8 000 av de cirka 22 000 postanställda kan tvingas gå ner i lön. Tidningen har två av varandra oberoende källor.

Posten i Finland har redan tidigare i ett pressmeddelande förklarat, att man under tidsperioden 2019-2021 vill spara mellan 150 och 200 miljoner euro. Man pekar också på att det idag finns elva kollektivavtal för olika grupper av anställda.

– Vi måste hitta en lösning som garanterar konkurrensförmågan, säger Postens styrelseordförande till Helsingin Sanomat.

Allt färre brev

Posten i Finland delade 2010 ut omkring 1, 2 miljarder brev. Nu ligger antalet under 600 000.

I fjol gav Posten ungefär 28 miljoner euro av sin vinst till staten, vilket dock är mindre än vad staten åtminstone för en tid sedan betalade för att sända ut post från försäkringskassan, skattemyndigheten, etc.

Statsminister Antti Rinne (S) uppger för Helsingin Sanomat, att han är medveten om situationen. Enligt honom är det viktigt att garantera, att lågavlönade postanställda även framgent ska ha råd att bo i högkostnadsområden som Helsingfors.

– En lösning skulle kunna vara att undersöka om det går att lösa problemet med en engångsutbetalning, säger han, dock utan att vilja ta ställning till dess storlek.