–Medlemsantalet ökar i alla branscher och har gjort det under hela 2020. Det betyder att mars siffror både är en följd av corona-krisen och av en allmänt positiv utveckling, säger Matts Haglund, biträdande chef på organisationsenheten.

Vill öka med 10 000

Seko har som mål att öka medlemsantalet med 10 000 i år och fortsätter utvecklingen så når förbundet målet. De flesta ansöker om medlemskap via webben.

Som ett led i den rullande medlemskampanjen värvar Seko mellan 50 och 100 per telefon varje månad. Just nu försöker Seko värva genom annonser i sociala medier.

–Jag är en försiktig general och kan inte säga att vi klarar målet. Vi har en ekonomisk utveckling som är högst osäker. Sjöfolk och väg- och ban är två branscher med många säsongsanställda, som nu kanske inte får jobb och inte heller söker sig till facket, säger Matts Haglund.

Ingen blir säsonganställd

Jonas Forslind på Seko sjöfolk beskriver utvecklingen som att medlemmarna strömmar in. Särskilt på färjerederier som Silja Line. Däremot är det färre totalt sett än det brukar vara den här tiden på året.

–På grund av krisen är det nästan ingen som blir säsongsanställd just nu, så det gör att antalet medlemmar inte ökar lika mycket som ett normalt år, säger Jonas Forslind.

Intresset att gå med i facket har ökat på Silja Line, bekräftar Folke Matrosow, sektionsordförande för Seko.

– Många har vaknat och vill gå med. Den här krisen visar att även vi kan drabbas. När det varit andra kriser har folk ändå fortsatt åka båt och anställda har inte behövt vara oroliga för sina jobb, säger han.

Av de som blir säsongsmedlemmar i Seko sjöfolk arbetar många i skärgårdstrafiken. Av dessa 70 procent lämna facket efter säsongen.

Matts Haglund säger att kommande två månader kommer att visa hur Sekos medlemsutveckling blir på längre sikt.

Så mycket kostar det

De flesta ansöker via webben. De första sex månaderna kostar ett medlemskap 50 kronor per månad. Därefter är avgiften beroende av inkomst. Det finns åtta avgiftsklassen. Den högsta är 288 kronor per månad för den som tjänar över 26 000 kronor per månad.

Samtidigt som förbundet ökar sitt medlemsantal är det fler som söker sig till Sekos a-kassa.

–Vi har en påtaglig ökning av antalet inträden och ett väldigt tryck på frågor om medlemskap, villkor och ersättning, säger a-kassans chef Alf Mellström. 

Siffror som a-kassan redovisar den sista mars visar att antalet inträden fördubblats mellan vecka 6 och vecka 13. Förra veckan sökte sig 462 nya medlemmar till Sekos a-kassa.

Nya villkor för a-kassa

Under 2020 kommer nya regler att gälla för rätten att få a-kassa. För att få inkomstbaserad ersättning från a-kassan krävs att du varit medlem i en a-kassa i tre månader (mot tidigare tolv) och arbetat minst 60 timmar per månad under sex månader. Det tidigare kravet var att du arbetat minst 80 timmar. Det här gäller nya medlemmar och de som nyligen blivit medlemmar och blir arbetslösa.

Du ska vara arbetslös och anmäld till arbetsförmedlingen.

Om du inte uppfyller kraven för inkomstbaserad ersättning kan du få grundersättning. Den är upp till 11 200 kronor per månad före skatt (jämfört med 8 000 kronor som det varit hittills). Nivån beror på hur mycket du arbetat. Du kan söka grundersättning om du är 20 år eller äldre, om du inte är medlem i a-kassa eller varit medlem mindre än tre månader. Du måste dock har arbetat minst 60 timmar per månad under de senaste sex månaderna.

Regeringen förbereder enligt uppgift någon form av stödpaket till arbetslösa som idag inte kvalificerar sig för a-kassa. Hur och när ett paket kommer är oklart. Men det kan innebära att a-kassorna får mer att göra.

–Vi förbereder oss på att avlasta handläggarna så att de kan göra sitt jobb. I dag har vi en låg arbetslöshet och snabb handläggning hos oss, så vi har ett bra utgångsläge, säger Alf Mellström.

Han menar att det inte går att snabbutbilda a-kassehandläggare.

–Att bli en självständig handläggare tar ett och ett halvt år. Försäkringen är svår att handlägga, den är så pass krånglig. Det pågår ett arbete för att förenkla den. En utredning ska vara klar i maj, säger Alf Mellström.