Medlemssiffrorna visar att Seko hade 71 200 aktiva medlemmar vid årsskiftet. Det är 1 000 färre jämfört med samma tid året innan.

– Jämför vi de senaste två åren med de tidigare åren ser vi att medlemstappet har minskat. Sedan rekrytering av nya medlemmar varit en prioriterad fråga i förbundet tycker jag att vi kommit en bra bit på väg, säger Matts Haglund, biträdande enhetschef på organisationsenheten.

Projekt 80 000 ska locka fler

–– Fler betalar med autogiro och färre använder inbetalningsavier. Genom administrativt stöd och ökade personella resurser räddar vi kvar flera av dem som är på väg ut ur förbundet på grund av bristande betalningar, säger han.
Under 2020 vill Seko ta ännu bättre hand om de nya medlemmarna. Matts Haglund berättar att ambitionen är att ringa upp alla nya för att säkerställa att de kan få en bra start i förbundet och veta vem de ska kontakta på arbetsplatsen.

Sedan 2018 driver Seko projekt 80 000 med syfte att locka fler medlemmar och att hjälpa till exempel klubbar med sin verksamhet. Förbundet har också förbättrat in- och utträdesprocesserna vilket bidragit till att tappet tappat fart, menar Matts Haglund.

1 000 fler vid årets slut

Seko är också igång med ytterligare en kampanj inom ramen för projekt 80 000 för att öka medlemsantalet: 10 000-satsningen. Målet är att hela förbundet ska hjälpas åt att värva 10 000 nya medlemmar så att nettoantalet av medlemmar i förbundet ökat med drygt 1 000 personer vid årets slut.

Är det ett realistiskt mål?
– Vi känner oss tryggare med hur vi hanterar in- och utträden i förbundet så vi tror att det är realistiskt, säger Matts Haglund.