–Vi fick igenom fler av våra krav och lyckades samtidigt mota bort flera av arbetsgivarnas yrkanden. På så sätt är jag nöjd, säger Sekos ombudsman Helen Thornberg.

Avtalet ger 5,4 procent på 34 månader, med 1,8 procent löneökning per år 2020, 2021 och 2022.

Den retroaktiva löneökningen gäller från 1 oktober i år, då avtalet ursprungligen löpte ut.

Inga försämringar

Låglönesatsningen innebär att alla som tjänar under 26 100 kronor per månad genererar 470 kronor till potten 2020, 478 kronor 2021 och 487 kronor 2022. Som om de tjänade 26 100 kronor.

–Det finns inga individgarantier i vårt avtal så det är inte en ökning som kommer varje individ till del, men de som tjänar minst genererar lika mycket till potten som andra och det blir mer att fördela i förhandlingarna på varje myndighet, säger Helen Thornberg.

Hon lägger till att Seko inte betalat med några försämringar för de löneökningar och den retroaktiva löneökningen.

Retroaktiv lönehöjning

Den lönehöjning som betalas ut för en tidigare period kallas retroaktiv. Exempelvis när ett löneavtal blir försenat så kan löneökningen gälla bakåt i tiden. Betalas ibland ut som klumpsumma.

–Nej, vi har inte betalat något, säger hon. Tvärtom har vi stoppat kraven från Arbetsgivarverket att införa sifferlösa avtal och lönesättande samtal.

–Arbetsgivarna hade även långtgående krav på att bestämma över arbetstidens förläggning. Detta motade vi också bort, säger Helen Thornberg.

Omställning även för sjuka

Förutom lönerna är Seko nöjda med att även anställda som inte kan arbeta kvar på grund av sjukdom, men som kan klara ett annat arbete, nu får del av omställningsavtalet och Trygghetsstiftelsen. Både ekonomiskt stöd och annan hjälp.

Tidigare har det bara gällt vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

–Nu får vi samma regler som på privata sidan, vilket är väldigt bra, säger hon.

Arbete mot sexuella trakasserier

Helen Thornberg lyfter även fram att parterna är överens om att agera mot problemen med diskriminering och sexuella trakasserier. Frågorna ska diskuteras i en arbetsgrupp där lokala företrädare ska kunna hitta kunskap om hur de ska arbeta med frågorna.

Några andra viktiga frågor har placerats i arbetsgrupper. Parterna ska bland annat bevaka hur en eventuell förändring av lagen om anställningsskydd, LAS, påverkar de statligt anställda, liksom hur höjda åldrar inom den allmänna pensionen kan förändra den statliga tjänstepensionen.

Avtalet löper ut den sista september 2023. Seko har 11 000 medlemmar inom staten, bland annat inom Kriminalvården och andra myndigheter.