Den frågan ska Arbetsdomstolen, AD, ta ställning till efter att Seko stämt ISS för att utan sakliga grund ha avskedat tre anställda. Idag var det muntlig förhandling i domstolen, enligt tidningen Mitt i.

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Nyhet

Seko menar att biljettkontrollaterna haft skäl att använda sina egna kort och att det skett med arbetsledningens goda minne. Syftet ska ha varit att nå upp till det antal kontroller som ISS åtagit sig i ett avtal med SL, som ansvarar för upphandlingen av kollektivtrafik och biljettkontroll i Stockholms län.

Anklagade för bedrägeri

Almega och ISS förnekar i sitt svaromål till Arbetsdomstolen att det varit ett godkänt arbetssätt för kontrollanterna att blippa sina egna färdbevis och att det därför var rätt att avskeda de tre kontrollanterna.

Det var i början av mars i år som fyra biljettkontrollanter avskededades av ISS. Arbetsgivaren anklagade dem för stöld och bedrägeri. Genom att blippa sina egna färdbevis, SL-kort, ska de fyra ha tjänat in arbetstid. Sekos stämning gäller tre av de fyra. Den fjärde kontrollanten har inte varit medlem i förbundet tillräckligt länge för att få rättshjälp.