Huvudskyddsombudet Reidun Strandelin, som tillsammans med övriga skyddsombud på häktet vände sig till Arbetsmiljöverket, är inte nöjd med arbetsgivarens svar.

–De har inte svarat tillfredsställande på de frågor jag ställde i min anmälan, det vill säga hur de ska se till att personal på externa uppdrag på ett säkert sätt ska kunna ta paus och rast, säger hon.

Personalbrist leder till ensamarbete

Häktets ledning har inte heller svarat på vilka åtgärder de ska sätta in för att vakanser och personalbrist inte ska leda till ensamarbete.

–Det är en säkerhetsrisk på ett häkte att arbeta ensam och det händer alldeles för ofta hos oss, säger Reidun Strandelin. Personalen har mått dåligt under lång tid och vi kände oss tvingade att agera.

Böter hotar häktet i Göteborg

Nyhet

Sekotidningen har tagit del av häktets svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande, men större delen av svaret är maskat, det vill säga texten är överstruken, av sekretesskäl. Enligt Reidun Strandelin innehåller svaret i stort sett en redogörelse för häktets rutiner för olika tillfällen.

–Vi har haft bra rutiner, problemet är ett de inte följts, det var därför vi krävde åtgärder. Vi hade först vänt oss till arbetsgivaren men inget hände, säger hon.

Skyddsombud kräver avlösning

Skyddsombuden har krävt att de som vaktar intagna på exempelvis sjukhus ska avlösas så att de kan gå på toaletten och få en matrast. Tidigare var den här typen av arbetspass 13 timmar, de har nu förkortats till 9 timmar, men Reidun Strandelin, menar att det behövs pauser och raster även under ett 9-timmarspass.

Arbetsmiljöinspektör Kristina Leander säger till Sekotidningen att hon tagit del av svaret, men att det är för tidigt att ge någon kommentar. Häktet kan tvingas betala 50 000 kronor i vite om Arbetsmiljöverket inte är nöjda med svaret.

–Vi fattar beslut inom ett par veckor, säger hon.