Sekos skyddsombud Leif Kyldal berättar att det händer flera gånger varje vecka att personal följer med, och bevakar, intagna utanför häktet. Det vanligaste är sjukhusbesök.

-Det kan bli pass som är upp till elva eller tolv timmar utan att ta rast eller paus och samtidigt upprätthålla säkerheten. Vi är ofta två kriminalvårdare på plats, men om den ena lämnar bevakningen så blir den andre ensam. Det blir inte tryggt och säkert, säger Leif Kyldal.

Riskerna uppstår när vårdarna är ensamma

Han säger att skyddsombuden påpekat detta under lång tid men att häktets ledning inte gjort något för att förbättra situationen. Till sist vände sig skyddsombuden till Arbetsmiljöverket, med en 6 6a-anmälan, för att få hjälp.

-Vi har skrivit många tillbudsanmälningar som visar riskerna som uppstår när vårdare blir ensamma med de intagna, säger Leif Kyldal.

I anmälan finns också krav på åtgärder när det gäller personalbrist och vakanser, som på liknande sätt innebär risk för riskfyllt ensamarbete.
Skyddsombuden har lagt fram ett eget förslag om att maximera arbetspassen utanför häktet till nio timmar, med möjlighet att ta en paus varannan timme.

-Med stöd av Arbetsmiljöverkets föreläggande hoppas vi komma överens om en lösning efter semestrarna. Vi ska sätta oss ner tillsammans med arbetsgivaren.
Det är många vakanser på häktet, vilket ökar riskerna.

Ledningen har sig själva att skylla

-Ledningen har sig själva att skylla för personalbristen. Dålig personalpolitik gör att många slutar, säger Leif Kyldal. Och vakanser är inte ett godtagbart skäl för arbetsgivaren att inte åtgärda säkerhetsproblem.

Senast den 31 oktober i år ska häktet Göteborg har tagit fram rutiner och sett till att arbetsbelastning och psykisk påfrestning inte leder till risk för ohälsa när personalen utför bevakningsuppdrag utanför häktet, men också när de arbetar i häktets lokaler.