Det blir inte något stopp i Mälardalstrafiken. SJ backar från beslutet att säga upp trafikavtalet. Efter en överenskommelse med huvudmannen rullar tågen vidare.

Det var i mars som SJ sade upp sitt avtal i förtid. Det minskade resandet till följd av pandemin kostade företaget 3 till 4 miljoner kronor om dagen och det var mer än man ville bära på egen hand.

Enligt avtalet har SJ ansvar för biljettintäkter och kostnader. Förluster bärs av bolaget ensamt, men vinster delas lika. Vad dagens överenskommelse innebär konkret har inte gått att få fram. Men den duger för SJ som nu fortsätter att driva trafiken fram till mitten av december då MTR tar över.

– Tack vare konstruktiva samtal finns nu en logisk lösning på plats som innebär att SJ kör avtalstiden ut, säger Helena Ekroth, vd Mälardalstrafik.