SJ beslutade i fredags (12 mars) att avsluta sitt upphandlade avtal för regionaltågstrafiken i Mälardalen.

Enligt avtalet har SJ ansvar för biljettintäkter och kostnader. Förluster bärs av bolaget ensamt, men vinster delas lika. Vilket är varför Sj under ett års tid försökt att omförhandla villkoren i avtalet, men utan resultat.

SJ säger att bolaget går miste om mellan tre och fyra miljoner dagligen med anledning av coronapandemin, och att beställaren, Mälardalstrafik, varken gått med på att dela på förlusterna eller ge en del av det ekonomiska pandemistöd som getts regionerna.

– Precis som kollektivtrafiken och regionerna söker någon typ av kompensation från regeringen för att kunna upprätthålla trafiken, så behöver vi också hitta nån typ av kompensation för att kunna upprätthålla trafiken, säger SJ:s vd och koncernchef Monica Lingegård till TT.

Seko: Rimligt att dela på bördan

Thomas Gorin Weijmer, som är Sekos ombudsman med ansvar för spårtrafik, hoppas och tror att Sj fortsätter att köra:

– Förbundets uppfattning är att pandemin har orsakat stora påfrestningar. Då är det rimligt att alla aktörer är med och delar på den här bördan. Det ska inte enskilt läggas på i det här fallet en enskild operatör, säger han.

Representanter i Mälardalstrafikens styrelse menar att förhandlingarna med SJ fortsätter. Och att tågtrafiken på sträckorna inte kommer att sluta gå.

SJ: Inget påtryckningsmedel

Att Sj beslut skulle röra sig om påtryckningsmetod i en pågående förhandling har Sj:s koncernchef förnekat.

Trafiken bedrivs på uppdrag av Mälardalstrafik, som ägs av regionerna Uppsala, Stockholm, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland.

Tåglinjerna som påverkas av SJ:s beslut är Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg, Stockholm-Uppsala och Linköping-Stockholm-Gävle. Enligt en ny upphandling ska MTR ta över trafiken i december, men nu vill alltså SJ sluta köra redan i september.