I Arbetsmiljöverkets undersökning, som görs vartannat år sedan 1989, har arbetstagarna fått svara på hur de upplevt sin arbetsmiljö under det gångna året. Nu är första gången man tittat närmare på arbetsmiljön för tidsbegränsat anställda.

Tamsons uppsökt om trakasserier på ISS

Nyhet

Och det är en ganska dyster läsning.

Det är till exempel dubbelt så vanligt bland tidsbegränsat anställda kvinnor att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier på jobbet, jämfört med fastanställda kvinnor.

Unga kvinnor särskilt utsatta

För hela arbetsmarknaden handlar det om 10 procent som utsatts för sexuella trakasserier, medan det för unga kvinnor, 16– 29 år, handlar om 30 procent.

Andelen kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier har ökat något jämfört med tidigare år.

Experten: Raster gör att vi klarar hårt arbete

Hälsa

– Det är kanske inte så konstigt, för i och med metoo har det kommit upp till ytan och blivit talbart, säger Anna Johansson Milovanovic, jämställdhetsstrateg på Arbetsmiljöverket.

Blev du förvånad över att sexuella trakasserier var dubbelt så vanligt bland tillfälligt anställda?

– Nej, kanske inte, faktiskt. Det är en ökad risk i arbetsmiljön att vara tillfälligt anställd. Men det är oacceptabelt att så många är utsatta.

De med tidsbegränsad anställning upplever sin arbetsmiljö som sämre jämfört med fast anställda på punkt efter punkt.

Arbetar trots sjukdom

Omkring 70 procent uppger också att de arbetat trots att de är sjuka, närmare hälften av dem för att inte verka lata med- an flera gör det för att de upp- lever att ingen annan gör arbetet annars.

25 procent är rädda för uppsägning eller att tvingas korta sin arbetstid, jämfört med 10 procent av de fast anställda.

60 procent kan sällan eller aldrig bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Motsvarande siffra för fastanställda är 30 procent.