Den förre detta ombudsmannen Bosse Hedin och fritidsföreningen, som han har varit ordförande, i ska överklaga domen i målet om Sekohärvan. Det säger Mikael Sandy, som är deras advokat.

– Vi anser att utfallet inte är korrekt. Det här är ett rättsområde som inte är särskilt reglerat i lag när det gäller ideella föreningar och ansvar för styrelseledamöter och företrädare för ideella föreningar. Nu vill vi gärna att det prövas av överrätten, om man kan gå så långt i de bedömningar som man gjort i tingsrätten.

Dom i Sekohärvan: Bosse Hedin tvingas betala

Nyhet

Skyldig till brott

Det civilrättsliga målet avslutades i slutet av januari vid Hudiksvall tingsrätt. Enligt domen har Bosse Hedin gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman och olovligt förfogande.

Väg & Ban Trafiksäkerhetsföreningen, som tidigare hette fritidsföreningen inom Väg & Ban Gävle-Dala, ska betala tillbaka drygt 14 miljoner kronor till Seko. Sammanlagt, med alla rättegångskostnader inräknat, landar beloppet på omkring 23 miljoner.

Bosse Hedin ska personligen betala runt 264 000 kronor plus ränta, samt cirka 1,5 miljon kronor i rättegångskostnader.

”Hårt drabbad”

Om fritidsföreningen inte kan betala beloppet ska Bosse Hedin personligen göra det. Mikael Sandy menar att tingsrätten har gjort en för hård bedömning när det gäller skadeståndsskyldigheten.

– Det får väldigt stora konsekvenser för honom personligen, han är väldigt hårt drabbad i den delen. Men det kan även få konsekvenser i ett längre perspektiv när det gäller personer som är styrelseledamöter i ideella föreningar, att man kan bli skadeståndsskyldig för så stora belopp. Då vill man att det ska vara ordentligt utrett, säger Mikael Sandy till Ljusdals-Posten.

Sekohärvan: Seko har vänt sig till Kronofogden

Nyhet

Sex dagar efter domen fallit lämnade Seko vidare betalningskraven på Bosse Hedin och fritidsföreningen till Kronofogden. Jonas Pettersson, Sekos planerings- och kommunikationschef, har tidigare sagt att det viktigaste för förbundet är att få tillbaka så mycket pengar som möjligt.

Sekotidningen har sökt Bosse Hedin för en kommentar, men utan framgång.