Enligt en dom vid Hudiksvalls tingsrätt ska Seko-klubben Väg & Ban Gävle-Dala betala tillbaka drygt 14 miljoner kronor till Seko. Sammanlagt, med alla rättegångskostnader inräknat, landar beloppet på omkring 23 miljoner.

Dåvarande ordförande i fritidsföreningen, Bosse Hedin ska personligen betala runt 264 000 kronor plus ränta, samt cirka 1,5 miljon kronor i rättegångskostnader.

Han har även gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman och olovligt förfogande.

– Tingsrätten har landat i samma bedömning som vi gjorde, att det klubben ägnat sig åt är fel. Det är en principiellt viktig dom som skickar tydliga signaler ut i hela föreningssverige, säger Jonas Pettersson.

Seko kommer vända sig till kronofogden för att få tillbaka pengarna. Domen kan överklagas till Hovrätten senast 21 februari.

Förbundet säger att man nu ska bygga upp ny klubb i Gävle-Dala-området.

–  Vi vet ännu inte hur mycket pengar som finns kvar i den så kallade fritidsföreningen, risken är att betydande belopp redan är förbrukade, säger Jonas Pettersson.

En polisanmälan

Det var 2008 som den lokala Seko-klubben Väg & Ban Gävle-Dala i Ljusdal bildade en fritidsförening. Detta i syfte att se till att klubbens pengar stannande lokalt istället för hos Seko centralt.

Under åren som följde, överfördes totalt 14 miljoner kronor till fritidsföreningen, där Bosse Hedin både var ordförande och kassör.

I samband med en revision 2014 blev Seko varse om vad som föregick, och ville veta var miljonerna hade tagit vägen.

”I revisionen fanns även indikationer på att pengarna i nästa steg använts till ändamål som var långt ifrån facklig verksamhet. Detta bekräftades senare när Seko genom ett editionsbeslut i tingsrätten fick tillgång till bokföring och transaktioner. Det visade sig då att ombudsmannen i klubben och anhöriga till honom på olika sätt tillskansat sig medel, bland annat genom investeringar i ombudsmannens privata sjötomt,” skriver Seko i ett pressmeddelande. 

Sekohärvan

Bosse Hedin – Skurk eller hjälte?

Nyhet

Efter en utredning beslutade Seko att avskeda Bosse Hedin och göra en polisanmälan. Men förundersökningen lades ner av åklagare 2018, då det inte gick att styrka att brott begåtts.

Under 2018 gjorde Seko en egen parallell utredning i vilken man kom fram till att fritidsföreningen betalat fakturor på 1,5 miljoner till Bosse Hedins privata företag Mittens.

”Helt orimligt”

Seko gick samma år vidare civilrättsligt. I stämningen yrkar man på att Bosse Hedin och fritidsföreningen ska betala tillbaka runt 14 miljoner kronor, samt att Bosse Hedin ska betala 300 000 kronor plus ränta.

– Det är helt orimligt att ett fåtal personer ska kunna bilda en förening som man sedan styr helt utan inflytande från medlemmar. Ytterligheten i nästa steg är att de kan upplösa föreningen och dela på pengarna, har Sekos planerings- och kommunikationschef, Jonas Petterson, tidigare sagt.

Sekohärvan

Sekohärvan: ”Betydande belopp i privata fickor”

Nyhet

Rättegången hölls vid Hudiksvalls tingsrätt  i slutet av november förra året. Bosse Hedin har hela tiden nekat till anklagelserna.

När Hedin själv hördes i rätten hävdade han att han är utsatt för en häxjakt av media, och att det påståtts saker som inte är sanna, rapporterar SVT Nyheter.

Seko har sagt att om förbundet förlorar målet utesluter man inte ny polisanmälan.