Samtidigt skriver Seko att förbundet står bakom LO-samordningen. Den innebär, enligt uppgift till tidningen Kommunalarbetaren, en låglönesatsning för de som tjänar under 26 000 kronor. Beslut om samordning fattas i morgon på LO:s representantskap. Kommunalarbetaren erfar att övriga LO-förbund kommer att samordna sina lönekrav.

”Hellre små steg än inga alls”

En tolkning av Sekos uttalande är att Seko anser det är en alltför liten satsning, men att förbundet hellre tar små steg mot en utjämning mellan låg- och högavlönad, än inget alls. Tidigare har Seko sagt att det behövs större satsningar om klyftorna mellan män och kvinnor ska minska.

Kommunal säger ja till låglönesatsningen men inte fått stöd från de övriga 13 LO-förbunden på att ta ut ytterligare löneökningar till yrkesutbildade yrkesgrupper som undersköterskor och barnskötare. Därför valde Kommunal att dra sig ur.

Kommunal ställer sig utanför LO-samordningen

Avtal 2020

Valle Karlsson säger i sitt uttalande att Seko har full förståelse för Kommunals frustration när det gäller bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden. Seko delar Kommunals uppfattning  att kvinnors arbete är för lågt värderat. Och kritiserar att klyftorna mellan låg och högavlönade växer.

Seko stöder inte satsning

Seko är dock inte beredda att stödja Kommunals krav på att lyfta ut enskilda grupper för att de ska tillåtas ta ut mer i löneökningar. Valle Karlsson skriver att Seko förordar breda satsningar.