I mitten av maj vädjade Seko Tunnelbanan på MTR till ansvariga politiker i Stockholm om att inte glesa ut tunnelbanetrafiken under sommaren. Oron för smittspridning var orsaken eftersom en sommartidtabell innebär glesare turer och oftare korta tåg. 

– Risken finns att corona sprider sig som elden, säger Jannis Konstantis, ordförande för Seko Tunnelbana.

Men nu är det klart sommartidtabellen gäller från 19 juni. Dessutom fortsätter utbygganden av tunnelbanan vilket innebär att en av tunnelbanans gröna linjer stängs av i åtta veckor mellan Gullmarsplan och Globen från 22 juni. Sekoklubben befarar att det leder till ytterligare ökad trängsel. Klubben försökte få politikerna att tänka om och senarelägga utbyggandsarbete, men lyckades alltså inte.

Risken finns att corona sprider sig som elden

Jannis Konstantis

Klubben tycker att det är dubbelmoral av SL att skyltarna i tunnelbanan uppmanar att undvika trängsel och hålla avstånd samtidigt som SL minskar trafiken vilket medför ökad trängsel.

I ett pressmeddelande skriver klubben att SL och regionpolitikerna inte har lärt sig något från i våras då den minskade trafiken på bussar och lokalbanor ledde till ökad trängsel.

Klubben vill varna för att det kan bli en katastrof både för de anställdas hälsa och liv men också för trafikanternas.

”Vi kommer inte bara stå och se på när detta händer”, står det i pressmeddelandet.

Bilden stämmer inte enligt Trafikförvaltningen

Claes Keisu, pressansvarig på Trafikförvaltningen, skriver i ett mejl till Sekotidningen att Sekoklubbens bild om sommarens trafiksituation inte stämmer. Det handlar inte om en generell halvering av tunnelbanetrafiken eller trafik med korta tåg.

Trafikförvaltningen har fått 45 miljoner kronor för att lindra effekterna av avstängningen mellan Gullmarsplan och Globen. Det blir tätare trafik på de andra gröna linjerna under rusningstrafik. Tiden som man kör långa tåg förlängs på vardagskvällarna.

Vidare skriver Claes Keisu att Trafikförvaltningen fortsätter att utmana stockholmarna att välja bort kollektivtrafiken i sommar och påminna var och ens ansvar att bidra till minskad smittspridning, bland annat genom att undvika trängsel.