Sekotidningen har pratat med två drabbade medlemmar, som båda vill vara anonyma. Den ene har väntat i fyra månader på att få betalt för 33 timmar övertid, drygt 8 600.

-Det är nästan en veckas gratis arbete, säger han.

6F: Billigare arbets­kraft leder inte till fler jobb

Nyhet

En veckas gratis arbete

Han har vänt sig till sin arbetsledare för att få ut lönen och har blivit lovad att den ska komma. Men inget händer.

-Så sent som den här veckan fick jag rätt grundlön, rätt mertidsersättning, men ingen övertid.

Lönekontoret tittar bara på flexen men där finns inte övertiden. Tidigare fungerade det, men inte nu längre.

Den andre medlemmen har sett sig tvingad att gå till facket varje månad under sommaren för att få rättelse. Hen arbetar deltid och i skulle i juni ha fått 4 500 kronor.

-Istället fick jag 800 kronor. Efter hjälp från Seko fick jag resten så att jag kunde  betala hyran i tid. Det är alltid något fel med lönen, varje månad, och det är alltid för lite.

Visstidsanställda särskilt drabbade

Carolin Evander är lokal ombudsman för Seko i Stockholm. Hon har sedan tidigt i våras hjälpt medlemmar på Solreneriet att få ut rätt lön. Särskilt drabbade är de som arbetar visstid, eller de som tar extra pass.

-Det började så smått i januari, allt fler medlemmar hörde av sig om att de fått fel lön. När vi började titta såg vi att det var en massa småfel här och där, såsom utbetalt för mertid trots att det skulle vara övertid och liknande, säger hon.

Seko hörde av sig till Solreneriet som i april lovade se över sitt lönesystem, men så sent som i mitten av augusti fick Carolin Evander besked om att problemet ännu inte är löst.

-Det är jättesvårt för medlemmarna att själva få igenom rättelser, det går inte att kontakta lönekontoret utan man måste gå via arbetsledaren och det tar tid. Facket får ofta gripa in, säger Carolin.

Problem med lönesystemet

Solreneriets vd Tina Hellstadius tillbakavisar Sekos uppgifter. Hon medger att företaget haft problem med lönesystemet, men att det är åtgärdat.

-Vi mäter antalet korrigeringar och det har inte varit några alls de två senaste månaderna, det är den information jag fått. Vi har lagt ner ett jättejobb på detta och om det fortfarande är problem så är det nytt för mig.

Hon uppger att det enda som återstår är ett antal lönetvister med Seko, där parterna tolkar avtalet på olika sätt.

–Det är tvärtom nu så att vi har betalt ut mer i lön än vi ska.

Märkligt uttalande

Carolin Evander tycker att Tina Hellstadius uttalande är märkligt.

-Så sent som för en vecka sedan sa HR-chefen till oss att företaget fortfarande har problem att betala ut löner, det blir fel gång på gång. Och vi har fortfarande medlemmar som inte fått rätt lön. För mig betyder det att problemen kvarstår.

När det gäller att några fått för mycket lön så är det föremål för tvisteförhandling, enligt Carolin Evander.

-Det handlar om hur man tolkar avtalet och parterna är inte överens.

Även städarna på pendeltågen, som var anställda av Solreneriet fram till 1 maj i år, har haft problem att få ut rätt lön. Under våren har Seko drivit ett stort antal fall. Enligt Seko har det löst sig på ”det stora hela taget”. Vilket betyder att de flesta fått sina pengar.

Tina Hellstadius vill för sin del lyfta fram att bland ärendena på pendeltågen har det funnits såväl de som fått för lite som de som fått för mycket.