Uppdatering: Sekotidningen sökte igår Almega Tågföretagen för en kommentar. Idag fredag meddelar Almega att man avstår att kommentera.

–Jag är bedrövad. Nu är det inte läge att förhandla om nya avtal, det är läge att kroka arm för att branschen ska klara krisen, för att få stöd för verksamheten så att företagen kan leva vidare, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

Det är särskilt ett par lokala avtal, på Krösatågen och Pågatågen, som är viktiga för Seko. De är inskrivna i det centrala avtalet men parterna är oense om hur det ska se ut framöver.

Omstridd fråga

Det är en fråga som parterna hade hoppats lösa i avtalsrörelsen. Om avtalen upphör att gälla faller bland annat arbetstidsreglerna på de berörda företagen.

–Det är en omstridd fråga, men vi kan inte lösa den nu, i ett krisläge för hela samhället och hela branschen, säger Thomas Gorin Weijmer.

–Det är inte okej att Almega försöker utnyttja läget för att bli av med avtal, fortsätter han.

Tågföretagen agerande förvånar. Det hade vi inte väntat oss.

Anna Nilsson, Sekos förhandlingsdelegation

Seko kan inte acceptera en förlängning av det centrala avtalet om inte de lokala avtalen hänger med, enligt avtalssekreterare Mats Ekeklint.

Den enda som då återstår är att fortsätta förhandla, trots att övriga arbetsmarknaden satt stopp.

–Sista ordet är inte sagt, vi har till sista april på oss att bli överens, men sen löper avtalet med sju dagars uppsägningstid, säger Mats Ekeklint.

Anna Nilsson, ordförande för Green cargo i norr och ledamot av Sekos förhandlingsdelegation tycker att Tågföretagens agerande är förvånande.

”Det finns inget märke”

–Det hade vi inte väntat oss. De gör tvärtemot vad andra arbetsgivare gör. På de flesta områden är man överens om att frysa samtalen där de är nu och återuppta förhandlingarna i höst, säger hon.

–Vi vill bara att samma sak ska gälla för oss. Almega värnar inte dessa lokala avtal.

Anna Nilsson undrar hur det ska gå till om Seko och Almega fortsätter att förhandla om ett nytt avtal.

–Det finns inget märke för löneökningarna till exempel, säger hon.

De lokala företagsavtalen på Green cargo och andra företag berörs inte eftersom deras avtal inte är inskrivna i det centrala.

Parterna på arbetsmarknaden kom för någon vecka sedan överens om att skjuta upp årets förhandlingar om löner och villkor till hösten. Tanken är att samtalen fryses och att de avtal som gäller förlängs, prolongeras. De flesta branscher har gjort på det sättet.

Enligt Seko vill nu Tågföretagen göra på ett annat sätt. Säga ja till att förlänga det centrala avtalet, men nej till att förlänga tiden för de lokala avtal som är inskrivna i det centrala avtalet sedan 2017.