Texten uppdaterad

-Vi har gjort en utredning och tagit fram en handlingsplan, säger hon. Alla har fått komma till tals och vi har förhandlat med Seko.

Hon säger vidare att hon tycker att frågan är mer komplex än vad som kommit fram i media. På vilket sätt mediabilden inte stämmer vill hon inte säga.

-Jag kan inte gå in i detalj, det tror jag du förstår.

Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia säger att det ISS gjort inte räcker på långa vägar.

-ISS vill inte flytta på de arbetsledare som utsatt våra medlemmar för sexuella trakasserier. Våra medlemmar är rädda och att låta dem gå tillbaka till samma arbetsplats som utsatt dem för kränkningar är inte godtagbart.

Ulrika Andersson säger att ISS har sagt till Seko att kvinnorna inte behöver ingå i samma arbetslag som de utpekade arbetsledarna. Seko anser dock inte att det räcker, eftersom det innebär att de berörda arbetsledarna kommer att vara kvar på samma arbetsplats.

Gabriella Lavecchia är förvånad över att ISS och Almega inte tagit till sig det som hänt det senaste året i samband med metoo-rörelsen.

Gabriella Lavecchia, Foto: Pernille Tofte

-Det verkar ha gått dem förbi att kvinnor som råkar ut för sexuella trakasserier råkar ut för dubbla bestraffningar, först trakasseras de och när de säger ifrån utsätts de än gång genom repressalier av olika slag.

Ulrika Andersson hävdar att ISS har nolltolerans mot särbehandling och trakasserier. Hur nolltoleransen går ihop med det som hänt på biljettkontrollen vill hon inte gå in på.

-Vi har rutiner och processer kring detta. Det är vad jag vill säga.

Seko är inte nöjda med det ni gjort, har ni då gjort tillräckligt?

-Vi kan inte föra en sådan dialog via media. Jag tror inte vi kommer till någon lösning den vägen. Det en sak för parterna och de berörda säger Ulrika Andersson.