Byggnads var initiativtagare till manifestationen ”Rädda jobben- stoppa kriminella byggföretag” som hölls 27 maj. Men det var självklart för de andra tre fackförbunden att ställa sig bakom den.  

Ola Fält, ordförande för Sekos klubb Stockholm, väg- och ban, har sett hur oseriösa företag de senaste åren tagit sig in även i hans bransch.

– Vi ser hur det går till på den svenska arbetsmarknaden, där det i princip finns människor som jobbar under slavliknande förhållanden, sa han till Sekotidningen före manifestationen.

Han anser att Sverige har öppnat för illegal verksamhet. Han har själv varit med i projekt i samarbete med polisen och Skattemyndigheten. Där har han sett företag utan kollektivavtal som låtit arbetare jobba för mycket låga löner. Bolagen kan ha många olika ägare och adress i något annat land. Han nämner vägvaktsjobb som ett exempel på ett ”lågprisyrke”.

Ola Fält, ordförande för Sekos klubb Stockholm, väg- och ban.

– Vi stöter verkligen på oseriösa företag som tömmer hela landet på skattemedel. Med manifestationen ville vi sätta ljus på den här frågan, för att trygga säkerheten och våra löner.  Vi gör den för tryggheten i att kunna ha en svensk modell och seriösa företag i Sverige. 

Ola Fält anser att inhyrning av personal och användande av utländska underentreprenörer gör att Sverige inte längre har kontroll över var pengarna tar vägen och inte heller över lönerna som sätts.

– Ditt och mitt bolag är kanske bra, men vilka tas in i nästa led? 

”Affärsmodellerna leder till fuskandet”

Biträdande arbetsmarknadsministern, Johan Danielsson (S), var en av talarna under manifestationen. Han menade att det är affärsmodellerna som leder till fuskandet som man behöver ge sig på för att kunna få bort arbetslivskriminaliteten. 

Biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson under Byggnads manifestation.

– Precis som flugor söker sig till skit, så är det möjligheten att tjäna pengar som gör att den typen av företagande nu växer, sa han.

Ministern menade att för att kunna slå undan benen på dessa affärsmodeller behöver tre saker göras. 

– Vi behöver se till så att det blir svårare att fuska, enklare att åka fast och mer kännbart att bli straffad. 

Regeringen har lagt flera förslag

Civilminister Ida Karkiainen hänvisade tillbaka till dessa tre åtgärder när det var hennes tur att tala från scenen.  

Civilminister Ida Karkiainen.

– Översatt till den offentliga upphandlingen vill jag säga så här: Det måste bli svårare för fuskare att få ta del av offentliga kontrakt, det behöver bli lättare att upptäcka fusk i offentliga upphandlingar och mer kännbart när man väl upptäcks med att ha fuskat i ett uppdrag.

Hon framhöll att regeringen redan lagt förslag om en effektivare tillsyn av offentliga upphandlingar och en mer effektiv överprövning. 

– Vi har också bett Upphandlingsmyndigheten att stötta arbetet med att upphandlare ställer krav på arbetsrättsliga villkor. 

”Ett snabbt sluttande plan neråt”

Stefan Slottensjö, snickare och fackligt förtroendevald i Byggnads är en av initiativtagarna till manifestationen. Han har länge sett med stor oro på utvecklingen med allt mer arbetslivskriminalitet på byggena.  

– Om det inte är fritt fall, så är det ett snabbt sluttande plan neråt, sa han.  

Stefan
Stefan Slottensjö, snickare och fackligt förtroendevald i Byggnads är en av initiativtagarna till manifestationen.

Från scenen underströk han att politikerna visserligen måste se till så att det är rent hus. 

– Men vi måste också göra vårt jobb. Vi måste fråga vad det är för företag vi ser på byggena. Det gäller bara att vi blir tillräckligt många som gör det.