Oppositionslandstingsrådet Talla Alkurdi är mycket kritisk till att ISS har kvar uppdraget trots att det visat sig att det finns starka misstankar om fusk. Trafikförvaltningens revisorer har konstaterat att det förekommit fingerade kontroller som ISS blir återbetalningsskyldiga för.

-Biljettkontroll är en ytterst problematisk verksamhet att lägga ut på entreprenad. Det har visat sig att skattemedel inte används till det de är ämnade för. Mycket tyder på upprepat fusk, under den tidigare entreprenören Securitas, och nu med ISS, säger Talla Alkurdi.

Risk för byråkratisering

Risken är också, som hon ser det, att upphandling av biljettkontroll leder till byråkratisering, med uppföljningar av hur entreprenören sköter sig i förhållande till kontraktet. Då går en del skattemedel till byråkrati istället för verksamhet.

-I egen regi kan vi både höja kvaliteten och bli mer effektiva, säger hon.

ISS får betala SL för fuskkontroll

Nyhet

I revisorernas rapporter får även trafikförvaltningen kritik för bland annat bristande rutiner. Hur ser du på det?

-Landstinget har skött verksamheten i egen regi tidigare och för att ta över krävs att trafikförvaltningen/SL skaffar den kompetens som krävs.

Kritik mot moderata ledningen

Talla Alkurdi är även kritisk till hur den moderata ledningen i trafiknämnden behandlat de kvinnliga biljettkontrollanter som anmält att de utsatts för sexuella trakasserier av arbetsledare på ISS.

-De politiskt ansvariga har inte tagit berättelserna på allvar och jag anser att det är mycket allvarligt. Det handlar om tillit mellan de som arbetar i skattefinansierad verksamhet och de ytterst ansvariga för verksamheten, politikerna.

Överlät biljett

I somras överlät Talla Alkurdi sin biljett till Almedalen till Aldijana Omerovic Herbert, en av de som anmält att de utsatts för trakasserier. Något som Sekotidningen tidigare berättat om.

Syftet var att Aldijana skulle få möjlighet att ställa frågor till trafiklandstingsrådet Kristofer Tamsons om det politiska ansvaret för de som hänt på ISS.

Tamsons uppsökt om trakasserier på ISS

Nyhet

Aldijana fick ett möte och Kristoffer Tamsons lovade återkoppla. Det kom ett svar från tjänstemännen på trafikförvaltningen som enbart konstaterade att ISS utrett frågan. Aldijana blev besviken och det blir också Talla Alkurdi.

Ansvar för arbetsmiljön

-Återkopplingen från i somras har inte fungerat, och jag tycker att det är märkligt, säger Talla Alkurdi, som nyligen träffat Aldijana för att följa upp Almedalen.

Det är ISS som arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön på företaget?

-ISS har ansvar, ja, men de bedriver en skattefinansierad verksamhet och då har landstinget ett ansvar för att se till att det inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

-Skattemedel ska inte förstärka en dålig arbetsmiljö. Tyvärr gör inte moderaterna i landstinget den analysen, säger Talla Alkurdi.