Det har Trafikförvaltningen/SL i Stockholms läns landsting kommit fram till efter en granskning som förvaltningens internrevision genomfört. Revisorerna konstaterar också att det saknas en spärr som hindrar att korten registreras.

Fyra kontrollanter avskedade

I våras avskedade ISS fyra biljettkontrollanter för att de registrerat sina egna SL-kort. ISS menade att de fuskat till sig arbetstid på det sättet. Kontrollanterna hävdade med stöd av Seko att de använt sin egna kort på uppmaning av företagets arbetsledare. Syftet skulle vara att registrera fler kontroller och att aktivera de handenheter som registrerar resenärernas kort. Tvisten är föremål för prövning i Arbetsdomstolen.

Sparkade biljett­kontrollanters öde avgörs i AD

Nyhet

Det är också dessa och andra uppgifter från personal om fusk som gjort att Trafikförvaltningen låtit såväl internrevision som en extern revisionsbyrå, KPMG, granska verksamheten. Granskningarna ska fortsätta.

KPMG har i intervjuer med biljettkontrollanter fått uppgifter om arbetsledare på ISS uppmanat personal att registrera sig på en kontrollplats, exempelvis ett tunnelbanetåg, men fysiskt befinna sig på en annan plats, som T-centralen där det är fler resenärer. Det här har kontrollanter tidigare berättat i media.

Inte skriva tilläggsavgifter

Syftet ska ha varit att fylla den kvot som SL satt upp för ett speciellt område eller trafikslag. Något som ingår i avtalet om biljettkontroll mellan SL och ISS. Samtidigt ska kontrollanterna manats att inte skriva tilläggsavgifter, eftersom det tar tid från kontrollarbetet.

Revisorerna på KPMG, tar uppgifterna på allvar, samtidigt som de konstaterar att det inte går att bekräfta var de befunnit sig eftersom handenheternas GPS inte använts.

Revisorerna rekommenderar ISS och Trafikförvaltningen att se över avtalet så att det anpassas till ISS organisation och personalstyrka. Det finns också en markering mot ISS arbetsmiljö.

Nytt avtal med fler kontroller

Interrevisorerna påpekar att Trafikförvaltningen inte gjort något för att upptäcka fusk med antalet kontroller, trots att det redan 2011 uppdagades att den dåvarande entreprenören Securitas lämnade felaktiga och uppblåsta siffror på antalet kontroller. Securitas lämnade sedan avtalet med SL.

Flera biljettkontrollanter som Sekotidningen tidigare talat med menar att systemet att fuska med siffror tagits över av ISS.

Från årsskiftet 2018 har ISS i ett nytt avtal åtagit sig att öka antalet kontroller från 3,5 miljoner till 5,5 miljoner under 2019. För vare utförd kontroll därutöver får ISS 2 kronor upp till ett maxtak. 2019 ska ISS ha dubbelt så många anställda kontrollanter jämfört med 2017.