I höstas genomfördes ett test att dela ut post varannan dag i Kävlinge och delar av Lund. Därefter gick Postnord den 1 februari vidare med den nya utdelningsmodellen i region Syd.

Post- och telestyrelsen, PTS, har ett pågående tillsynsärende.

– Just nu begär vi in information kring hur tjänstevillkoren uppfylls, postbefordringstiden och vilka tjänster som delas ut varje dag respektive varannan dag, säger Emma Maraschin, chef för postfrågor på PTS.

De flesta problemen har att göra med brevbärarnas arbetsmiljö.

– Det är sådana saker som inte direkt har med postlagen att göra. Det är mer arbetsmiljöfrågor. Däremot kan det få konsekvenser för tillförlitligheten om brevbärarna kroknar och inte klarar av sina arbetsuppgifter.

Reklamen ett problem

Enligt Seko Postens ordförande, Johan Lindholm, är det olika arbetsmiljöproblem i region syd beroende på arbetsplats.

– Reklamen har varit ett problem. Istället för utdelning med reklam två dagar i veckan blir det nu fyra. I syd har man några veckor dessutom haft kataloger vid sidan om vilket gjort det orimligt tungt.

Fakta: Tunt och tjockt flöde?

• Enligt den nya modellen delas post ut i två olika så kallade slingor: en tunn- och en tjock.
• På den tjocka slingan delas två dagars post ut varannan dag. På den här slingan delas alltså brev, räkningar, vykort, reklam ut. Men även varubrev, paket och expressbrev.
• På den tunna slingan delas enbart varubrev upp till två kilo tunga, paket och expressbrev ut, vilket sker varje dag.

Teknikstrul var ett bekymmer i Lund under testet, men också högre arbetsbelastning i det tunna flödet. Hur ser det ut nu?

– Det har fortsatt varit en del problem med tekniken kopplat till det tunna flödet. Sedan utrullningen har däremot den höga arbetsbelastningen snarare varit kopplad till reklamen i det tjocka flödet, hög sjukfrånvaro, dåligt väder och att en del organisationer helt enkelt inte fungerat i praktiken.

Finns ett rekryteringsbehov

Tanken är att glesare postutdelning fortsätter till region väst och Stockholmsregionerna under 2021. Den nya modellen ska vara på plats i hela landet under 2022. Johan Lindholm tycker det är viktigt att förberedelserna görs ordentligt inför detta.

– Det måste avsättas tid för övning och arbetsvariation mellan tunt och tjockt flöde. Slingor måste ses över så de är anpassade efter högre utdelningsvolymer när antal försändelser per utdelat hushåll blir högre med varannandagsutdelning. Det går inte som chef att göra det enkelt för sig och tro att man kan köra slingor anpassade efter fem dagars utdelning i den nya organisationen.

Hur många har sagts upp på grund av övertalighet?

– Övertaligheten blev inte alls så stor som vi på förhand hade befarat. Ingen tillsvidareanställd har blivit uppsagd utan övertaligheten har i princip helt och hållet löst sig genom att man inte förlängt visstidsanställningar, genom naturliga avgångar och att en del frivilligt valt att lämna företaget med sex månadslöner som kompensation.

Finns någon ny prognos när det gäller hur anställda som kommer på sikt ha slutat på Postnord? 

– Nej, det går inte att svara på i dagsläget.

Hur många brevbärare har omskolat sig inom Postnord? 

– Det har vi inga exakta siffror på men jag hade önskat att intresset varit lite större med tanke på att Postnord har ett rekryteringsbehov av chaufförer.