Sekos ombudsman Sune Blomqvist är nöjd.

–Vi har fått ett så bra avtal som det var möjligt att få. Vi fick igenom låglönesatsningen, Almega hade fyra yrkanden som de inte fick igenom, säger han.

Avtalet omfattar Postnord och Citymail samt flygbranschens Menzies och Swedavia. Samtliga omfattas av löneökningarna som ryms inom det så kallade märket, totalt 5,4 procent fram till 2023.

Sekos ombudsman Sune Blomkvist

Även Almega är nöjda.

–Det känns givetvis mycket bra att vi har kommit i mål med förhandlingarna. Dialogen har varit konstruktiv och vi har återigen kunnat enas om avtal som ligger inom de ramar som arbetsmarknadens parter är överens om, säger Einar Humlin, ansvarig förhandlare.

Låglönesatsningen innebär att alla som tjänar upp till 26 100 genererar 705 kronor till potten i mars i år och 536 kronor i augusti 2022. Det finns inga individgarantier.

–Det har det inte funnits på många år, men jag är övertygad om att de lokala löneförhandlingarna blir bra när det gäller fördelningen, säger Sune Blomqvist.

Ett krav från arbetsgivarna var att slopa flexpensionen för personer mellan 18 och 24-år. Så blir det inte. Enligt Seko höjs istället avsättningen till tjänstepensionen.

Anställda på flygplatser får nytt avtal.

Almegas krav på en ny anställningsform, avtalad visstidsanställning, gick inte heller igenom.

–Företagen har redan egna anställningsformer som reglerar tillfälliga anställningar. Det behövdes inte ännu fler, säger Sune Blomqvist.

Märket

Industrins fack och arbetsgivare förhandlar fram det första avtalet i varje avtalsrörelse. Deras överenskommelse om löneökningarna blir normen för alla löntagare, det så kallade märket.

Samtidigt som branschavtalet förhandlades fram kom Seko Posten överens med Postnord om ett nytt lokalt avtal, som bygger på det centrala.

Seko Postens ordförande Johan Lindholm är nöjd:

–Efter jul kom arbetsgivarna tillbaka till Seko och hade ändrat sig när det gäller vår hjärtefråga, låglönesatsningen, säger han.

–Det ger mer pengar att fördela till alla anställda på Postnord när de lokala löneförhandlingarna drar igång.

Johan Lindholm. ordförande för Seko Posten
Johan Lindholm. ordförande för Seko Posten

Låglönesatsningen i krontal har varit en viktig fråga för Seko Posten, som också fått igenom andra förbättringar i det lokala avtalet på Postnord. Bland annat höjda tillägg vid schemaändringar från knappt 180 kronor till 270, och en arbetsgrupp om semesterväxling som innebär att man ska se över om det går att byta semesterersättning mot ledig tid.

För klubbarna inom flyget har avtalsrörelsen inte varit lika viktig som vanligt, enligt Sune Blomqvist.

–På Menzies och Swedavia gäller det främst att rädda jobben. De som är kvar på Menzies kommer att få sina tjänster hyvlade och Swedavias kommer troligtvis att varsla fler om uppsägning inom den närmaste tiden.

På branschavtalet kommunikation har Seko 12 000 medlemmar.