En anmälan om brott mot alkohollagen upprättades direkt i samband med att Tv4 Nyheter avslöjade att öl sålts i en läskautomat och starksprit under en kaffebryggare på Mälarbanans ledningskontor i Järfälla, nordväst om Stockholm.

Genom att trycka på en knapp märkt ”trasig” har starkölen kunnat köpas, enligt filmklipp som källor till Tv4 Nyheter delat med sig av.

Öl såldes på järnvägsbyggets ledningskontor

Nyhet

Enligt Mats Eriksson, presstalesperson vid Stockholmspolisen, har polisens trafiksektion i veckan genomfört slumpmässiga nykterhetskontroller på arbetsområdet. Men ingen var onykter.

En påverkad eller bakrusig person kan innebära en risk för sig själv och sina arbetskamrater

Jacob Birkeland, presschef på Skanska.

Polisens husrannsakan gav heller inget. Läskautomaten kunde inte hittas någonstans i lokalerna. Det fanns heller inget spår efter den vin, likör och starksprit som ska ha stått under en kaffebryggare i en matsal och sålts.

Inget har påträffats som styrker att brott har begåtts. Ingen är delgiven misstanke om brott. Det betyder inte att något av detta inte har hänt, säger Mats Eriksson.

Tunga maskiner

Skanska har sagt till tidningen Byggnadsarbetaren att läskautomaten togs bort i augusti, vilket är uppgifter som Mats Eriksson inte känner till.

– Det innebär att Skanska känt till detta. Det är intressant för oss.

Polisens utredning fortsätter. Parallelt ska nykterhetskontroller göras oftare på arbetsplatsen, enligt Mats Eriksson.

Mälarbanan är ett stort skattefinansierat järnvägsprojekt som Trafikverket är ytterst ansvarig för. På ledningskontoret sitter Strukton Rail, Skanska, Atkins och ett antal underentreprenörer.

Alla kan föreställa sig vad som skulle kunna hända om en alkoholpåverkad person gör något fel

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

Ett hundratal anställda jobbar där med att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Det är en stor arbetsplats med stora tunga maskiner och med tåg på intilliggande spår.

Strukton Rail har cirka tio anställda och fyra inhyrda i projektet. Skanska har 12 tjänstemän och fyra yrkesarbetande på arbetsplatsen. Båda bolagen har inlett internutredningar med anledning av de påstådda händelserna. Enligt TV4 Nyheter har Skanska inte genomfört en enda oanmäld nykterhetskontroll under projektets gång.

Hur ser Skanska på uppgifter om att anställda ska ha köpt, samt eventuellt kan ha varit påverkade under arbetstid?

Mycket allvarligt. Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet. En påverkad eller bakrusig person kan innebära en risk för sig själv och sina arbetskamrater och ska avvisas från arbetsplatsen omgående, säger Jacob Birkeland, presschef på Skanska.

”Allvarligt”

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson upprörs över uppgifterna om att illegal alkoholförsäljning kan ha förekommit på arbetsplatsen.

– Alla kan föreställa sig vad som skulle kunna hända om en alkoholpåverkad person gör något fel, säger han.

Trafikverket ser allvarligt på uppgifterna. Men Valle Karlsson tycker myndigheten borde ha ansträngt sig mer, exempelvis kunde de ha gjort fler oanmälda arbetsplatskontroller.