Arrriva driver Pågatågen på uppdrag av Skånetrafiken. Med anledning av coronaepidemin har antalet resenärer minskat kraftigt. Skånetrafiken kommer därför att börja med färre och glesare turer från 1 maj. Det är också då som 122 av de 660 anställda kommer att gå ned i arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. Lön sänks mellan 4 och 7,5 procent beroende på minskad arbetstid.

Enligt överenskommelsen ska i första hand de i riskgrupper för covid 19 gå ned 60 procent i arbetstid. Avtalet gäller i sex månader och kan förlängas med tre månader.

De flesta som berörs är inom Sekos avtalsområde och jobbar som lokförare och tågvärdar.

Vi fick påtryckningar från förbundet att inte ställa krav utanför det som ingår i det centrala permitteringsavtalet.

Ola Brunnström, Sekoklubben

Det var dock inte självklart att ett avtal om korttidpermitteringar skulle bli av. Förhandlingarna på måndagen avslutade i oenighet. Seko och ST hade även ställt krav på ändrad schemaläggning och längre nattvila. Det sa Arriva nej till. Företag meddelade istället man kommer att varsla om uppsägningar. Ett varsel man nu dragit tillbaka.

Varför bytte Sekoklubben fot?

– Vi fick påtryckningar från förbundet att inte ställa krav utanför det som ingår i det centrala permitteringsavtalet. Vi hade samtidigt hårda påtryckningar från våra medlemmar att stå på oss och fortsätta driva våra krav. Men vi valde att respektera förbundet, säger Ola Brunnström från Sekoklubben på företaget.

Hur kom ni fram till det?
– Man får välja sina strider. Vinsten av att fortsätta driva kraven skulle inte motsvara riskerna. Att ställas inför hotet om varsel och att gå emot förbundets vilja.

Ni har fått blandade reaktioner av era medlemmar. Hur tar ni det?
– Det är jobbigt att en del medlemmar är besvikna på oss. Vi kommer dock att ta upp kraven vid ett annat tillfälle, säger Ola Brunndström.


Sekoklubben tillfrågade medlemmarna vad de ville att och en klar majoritet av de 376 som svarade gav styrelsen stöd för att driva krav om schemaändringar.  

Mattias Wrangtorp, affärsområdeschef på Arriva, kommenterar i ett pressmeddelande att företaget nu slipper verkställa det planerade varslet om uppsägningar.