Arbetsmiljöverket kräver att pausen är tillräckligt lång, vilket i praktiken innebär 10 minuter, ett tidigare krav från skyddsombuden.  

Ola Brunnström, Sekos huvudskyddsombud på Pågatågen, är glad över att Arbetsmiljöverket gått på skyddsombudens linje. Arriva ska överklaga, men han ser det ändå som en seger.

”Fantastiskt”

–Det är fantastiskt och personalen är väldigt glada. Det är skönt att Arbetsmiljöverket tar det på allvar och håller med oss om att vi behöver tid att gå på toaletten.

I dag försöker personalen planera in pauser, avstå kaffe och trixa för att det ska fungera någorlunda. Men det är både stressigt och omständigt, enligt Ola Brunnström.

Arbets­miljö­verket kan kräva kisspauser på Pågatågen

Nyhet

Mikael Burnett Cargill är lokförare på Pågatågen och har jobbat länge.

–Det är svårt att beskriva hur det känns. Det är olika svårt att hålla sig för olika personer. Jag är äldre och det är lite extra besvärligt. Det har hänt att jag tvingats hoppa av vid en station och ställt mig i buskarna framför en massa resenärer. Jag får hålla igen på vätskan också, vilket ju inte är särskilt bra, säger Mikael.

Arriva har hävdat att lokförarna kan be trafikledningen att få stanna tåget om det behövs.

–Det är nys det är det ingen som vill göra, säger han.

Kan bli praxis

Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket, säger att tidsgränsen, två och en halv timme, är en rimlighetsbedömning.

–Det har tidigare ansetts vara en rimlig gräns för bussförare, säger hon och därmed något som vi kan förhålla oss till.

Kravet är inte tvingande för andra tågbolag, men det kan, enligt Ulrika Scholander, utvecklas en praxis, om andra skyddsombud väljer att ställa liknande krav på sina arbetsplats.

–Våra beslut utgår från arbetsmiljölagen och utgår från förutsättningarna på den arbetsplats som vi inspekterat, säger hon.

–Om arbetsgivaren överklagar vårt beslut till förvaltningsrätten har det också betydelse vad rätten anser.

Arriva överklagar

Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva bekräftar att företaget ska överklaga, men han vill inte säga varför.

–Jag vill inte föregripa vad vi kommer att anföra. Det kommer att framgå när vi lämnar in överklagan till Arbetsmiljöverket, säger han. 

Huvudskyddsombudet Ola Brunnström lämnade in den första begäran om åtgärd till Arriva i november 2017 och vände sig till Arbetsmiljöverket i oktober 2018. Parterna hade inte lyckats komma överens om personalens kisspauser, trots att det gått ett år.

Arriva ansåg att det räckte att lokförarna kunde begära att få stanna tåget och att tågvärdarna kan gå på kundtoaletterna på tågen. Skyddsombuden menade att förarna inte vill begära att tågen stoppas för att de ska gå på toa.

Arbetsmiljöverkets inspektion i början av november förra året visade att det inte fanns några planerade eller schemalagda kisspauser för personalen.

Tågvärdarna, som i dag kallas kundvärdar, hade möjlighet att använda resenärernas toaletter, vilket lokförarna inte kunde, utan att risk för stopp eller förseningar.

Paus efter 3,5 timme

Sedan dess har Arriva infört en paus efter tre och en halv timme, i övrigt står företaget fast vid att lokförarna kan begära att få stanna tåget.

Arbetsmiljöverket tycker inte att Arrivas åtgärder är tillräckliga, utan hänvisar till föreskriften om om arbetsplatsens utformning, som kräver att det finns personalutrymmen och toaletter. Föreskriften gäller inte på tåg, men den ger ett riktmärke.