Det nya avtalet innehåller en del förändrade villkor, men också löneökningar på 5,4 procent och en låglönesatsning liknande den på andra avtalsområden. Första löneökningen på 3 procent, gäller från 1 november i år. Nästa kommer 1 november 2022.

Det bättre avtalet följer med

Överenskommelsen som blev klar i dag innebär att två avtal  – KFS och Pacta – har blivit ett. Sobona är en sammanslagning av de båda tidigare kommunala arbetsgivarorganisationerna. Sekos utgångskrav i förhandlingarna var att medlemmarna inte skulle betala sammanslagningen med några försämringar.

Märket

Industrins fack och arbetsgivare förhandlar fram det första avtalet i varje avtalsrörelse. Deras överenskommelse om löneökningarna blir normen för alla löntagare, det så kallade märket.

–Vi krävde att det inte skulle vara medlemmarna som stod för notan när arbetsgivarna ville skapa ett nytt avtal och jag tycker att vi lyckades ganska bra, säger Ulrika Nilsson.

En framgång är att villkoren i det lite bättre avtalet av de två gamla – KFS – följer med in i det nya. Det blir den högre nivån på ob, bättre regler för övertid och dygnsvila som kommer att omfatta alla.

Kortare semester

De medlemmar som gått på avtalet med Pacta, betalar dock för detta med en kortare semester. Maxantalet semesterdagar för den som fyllt 50 år sänks från max 32 till 25.

De som anställts före september 1998 får behålla sina semesterdagar under en övergångsperiod.

Avtalet har 25 dagars semester, men i gengäld en arbetstidsförkortning på 63 timmar per år och en högre semesterersättning, enligt Seko.

Inför förhandlingarna fanns en oro för att lönesättningen på företagen skulle ändras. Så blir det inte.

–Nej, vi har kvar modellen med individuella löner, och att det är facket som förhandlar om lönerna, säger Ulrika Nilsson.

Seko och Kommunal

Däremot försvinner en skrivning i KFS-avtalet som många ville ha kvar. Det har stått att lönen ska uppfattas som rättvis av medlemmarna.

­–Den togs bort, men vi vet inte om det kommer att få någon betydelse. säger Ulrika Nilsson.

I många av de cirka 200 bolag som ingår i Sobona finns lokala avtal som nu måste förhandlas om. Det nya avtalet träder i kraft om ett år och då ska även de lokala avtalen vara klara. Löneökningarna kommer dock redan i år.

–Det är kanske först då som den enskilde medlemmen märker skillnaderna, säger Ulrika Nilsson.

I ett pressmeddelande skriver Sobonas förhandlingschef John Nilsson att avtalet är historiskt. Många anställda och fackförbund har gått i mål.

Seko och Kommunal omfattas ett treårigt avtal. Akademiker och tjänstemän har tecknat ett avtal på fyra år.

Seko har 2000 medlemmar på Sobona.