Syftet med studien är både att få fram aktuell fakta om dagens situation och ta reda på hur branschen vill att det ska se ut i framtiden. Att samla in uppgifter om antalet kvinnor och anställda med utländsk bakgrund är en av uppgifterna. Minst lika viktigt är att ta del av berättelser om hur det är att jobba i en mansdominerad bransch. 
– Hur upplever kvinnor och personer med utländsk bakgrund sin situation? Upplever de att kön och etnicitet spelar roll? Vi vill ta del av berättelserna, säger Kristina Johansson, genusforskare i arbetsvetenskap på Luleå Tekniska universitet, LTU.

För att få svar på frågorna vill Kristina Johansson och hennes kollegor gärna komma i kontakt med kvinnor samt med både män och kvinnor med utländsk bakgrund som vill berätta om sina erfarenheter. Utöver intervjuerna ska också arbetsgivare ge sin syn på dagens situation och på möjligheter och hinder som de ser inför en bredare rekrytering. 

– För att förändring ska vara möjlig måste det finnas en önskan och ett engagemang från branschen själv, säger hon.

Studien kommer att fokusera på 12-15 små och stora företag, verksamma runt om i landet och i olika delar av branschen.

”Konservativ och mansdominerad bransch”

Det är Nordic Infracenter som beställt studien och som saknat en kartläggning om branschen i stort.
– Framförallt vill vi se en analys av vad det kan bli för konsekvenser om vi fortsätter som förut. Det är en konservativ, mansdominerad bransch. Varför ska vi, när vi rekryterar, bara vända oss till 50 procent av befolkningen? Vi behöver bland annat ta reda på vad kvinnor och människor med utländsk bakgrund har för inställning till branschen, säger Hans-Inge Almgren på Nordic Infracenter som driver projektet ”Framtidens järnväg”.

Luleå Tekniska universitet har genomfört liknande studier i andra mansdominerade branscher. 

– I takt med att kompetensförsörjning blir ett problem ökar också motivationen att arbeta med frågorna, säger Kristina Johansson.

Resultatet av studien ska presenteras i oktober.

Fotnot: Vill du ingå i studien? Kontakta Kristina Johansson på Luleå Tekniska universitet via mejl kristina.johansson@ltu.se