Hen fortsätter:

–Advokaterna sitter med två meters avstånd och rättens ledamöter ska få plexiglas vid sina platser. Medan vi sitter oskyddade.

Sekos ordförande Marcus Carlström och NTE:s chef Johan Mellbring bekräftar att smittskyddet är ett problem under rättegångar. Något som Kriminalvården tagit upp med Domstolsverket, som dock inte kan utförda några riktlinjer. Varje domstol är självständig och varje domare bestämmer själv vad som gäller i rättegångssalen.

Upp till var och en att säga till

–Våra riktlinjer är att det ska gå att hålla två meters avstånd. Det våra medarbetare kan göra är att påpeka för rättens ordförande, domaren, att det är för trångt. Det är domaren som bestämmer, och det ser väldigt olika ut, säger han.

Finns det något upparbetat sätt för dina medarbetare att säga till domaren att det är för trångt?

–Nej, det finns det inte. Det blir upp till var och en vid varje enskilt tillfälle.

Johan Mellbring har ingen samlad bild över beslut som domare fattat och som påverkat smittskyddet för NTE:s personal, men det har funnits tillfällen där både medarbetare och ordföranden reagerat

–Det jag bland annat hört är att en advokat fick lämna salen sedan denne visat symptom, säger han.

Johan Mellbring, chef för NTE

Domstolsverkets presstjänst säger till Sekotidningen att verket inte kan utförda några riktlinjer för de självständiga domstolarnas smittskyddsarbete. Inte heller när det gäller om rättens ledamöter ska ha plexiglas där de sitter. Det är upp till varje domstol.

Visir när det är trångt

Inom NTE finns även kritik mot alltför trånga lunchrum i de egna lokalerna, där mellan 30 och 100 personer kan samlas varje morgon.

Det finns visir att ta på sig om det är för trångt, dock används de inte av alla och inget händer med den som struntar i det, menar Sekotidningens källor. Hen tror inte heller att det räcker med visir utan vill att färre samlas.

Marcus Carlström säger att det ser väldigt olika ut och håller med om att det kan vara väldigt trångt på vissa kontor. Totalt finns ett 20-tal NTE-kontor runt om i landet.

Han tycker att alla ska använda visir när många samlas.

–Det gick ut riktlinjer om det i fredags förra veckan, alla kanske inte känner till att de ska användas, säger han.

Äter i bilen

Marcus Carlström är mer kritisk till att NTE:s personal utestängs från att äta lunch på häkten och anstalter när de lämnat av eller ska hämta klienter.

–Vi uppmanas att inte äta på restaurang så alternativet blir att sitta i bilen och äta kall mat. Det är smutsigt och inte en bra arbetsmiljö, säger Marcus Carlström.

Johan Mellbring säger att det kan vara nödvändigt att i vissa fall äta i bilen under pandemin, även om det inte i längden är något önskvärt.

–Det finns inget förbud mot att gå på restaurang så länge man kan hålla avstånd, säger han.

Marcus Carlström:

­–Jag har inte lösningen på problemet, men det är inte bra som det är just nu.  Beskeden från arbetsgivaren är väldigt motsägelsefulla.