Tidningen Arbetet kunde i måndags avslöja stora brister i arbetsmiljön på bygget av en av delsträckorna av motorvägsprojeketet Förbifart Stockholm. Bland annat ska en arbetsmiljöinspektör ha skadat örat vid en oväntad sprängning på området.

Se film här: Tomas Eneroth om arbetsmiljön vid bygget av Förbifarten

Infrastrukturminister  Tomas Eneroth ”reagerade skarpt” när han läste artiklarna.

– Jag tycker inte att det är acceptabelt. Vi måste ha en ordning där alla på svensk arbetsmarknad, och det här gäller ju såväl Trafikverket som aktören själv, följer de regler vi har. Är det arbetsmiljöbrott ska det beivras. Det får det inte vara någon tveksamhet om.

Läs mer: Livsfarlig arbetsmiljö vid tunnelbygge

Trafikverkets projektledare på plats menare i Arbetets artikel att hon är orolig för att det ska ske allvarliga olyckor på bygget. Samtidigt menade hon att Trafikverket saknar påtryckningsmedel för att få företaget att sköta arbetsmiljön bättre. Det stämmer inte, enligt Tomas Eneroth.

– Det har de visst. Jag måste säga att jag blev förvånad över de mediekommentarerna. Är det uppenbara brister i arbetsmiljön, om uppgifterna i tidningen stämmer, då har man ju en skyldighet att agera. Jag inte bara förutsätter att man agerar från Trafikverket i det här läget, jag kommer också att försäkra mig om att man gör det. Det är en helt avgörande fråga.

Om Trafikverkets projektledare säger att de inte kan göra något åt det?

– Så kan inte det stämma. Om Trafikverket ser en risk för allvarliga olyckor så har de ett ansvar. Det kan inte råda någon tvekan om detta. Och jag förutsätter att de också tar det ansvaret. Det är ett medmänskligt ansvar om inte annat. Sedan har naturligtvis arbetsgivaren det slutgiltiga ansvaret och också de myndigheter som har i uppdrag att säkra arbetsmiljön. Men det är klart att jag blir förvånad över uttalandena, men jag har också hört att Trafikverket kommer att göra andra uttalanden under dagen.

Enligt Trafikverket saknas det vitesmöjligheter när det gäller arbetsmiljön i de här kontrakten. Är det något som borde finnas i alla kontrakt hos Trafikverket.

– Det kan jag faktiskt inte uttala mig om. Jag kan inte reglerna för viten för varje enskild upphandling. Men skulle det behövas skulle jag naturligtvis inte vara främmande för det.

Nyligen avslutades det stora tunnelprojektet Citybanan i Stockholm där sex personer avled under arbetet. I dagarna har också en domstol gett klartecken till Västlänken i Göteborg. Enligt Tomas Eneroth väntas också stora infrastruktursatsningar i framtiden.

Hur säkerställer man att det är en bra arbetsmiljö på Trafikverkets byggen?

– I grunden handlar det om det som Byggnads har varnat för länge. I vare högkonjunktur har vi sett slarv med arbetsmiljön vilket gör att antalet olyckor och dödsfall ökar. Och det är oavsett om det är trafik eller infrastrukturinvesteringar, eller bostadsbyggande eller annat. Och då ska inte staten bidra till detta. Staten måste vara tydlig i sina upphandlingar, vilka regler som gäller och uppföljningen av det.

– Det är skälet att min företrädare tog beslutet om att centralisera Trafikverkets upphandlingsenhet. Det finns säkert skäl att göra ännu mer förbättringar där och det är därför jag själv kommer att fördjupa mig hur den här hanteringen har varit.