–Vi hade rekryterat många medlemmar i företaget, även de italienska bergarbetarna. Eftersom italienarna varken talar svenska eller engelska var det viktigt för oss att bevaka att de också fick sina rättigheter, säger Sekos ombudsman Sandra Lindström.

Seko kontaktade konkursförvaltaren för att förvissa sig om att bergarbetarna fick rätt information och de har tack vare Sekos agerande fått sina pengar. I samband med konkursen sades ett hundratal anställda upp och företaget har lämnat Sverige.

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Nyhet

–Lovön var det enda uppdrag företaget hade i Sverige, säger Sandra Lindström.

Enligt Trafikverket är det brister i arbetsmiljöarbetet som är den främsta anledningen till att avtalet med LSAB hävdes. Redan får ett år sedan kritiserade Arbetsmiljöverket företaget.

”Dålig upphandling”

Sandra Lindström har viss förståelse för att LSAB fick lämna avtalet, men säger samtidigt att företaget bättrade sig under hösten 2018. De största bristerna åtgärdades.

–Trafikverket borde ha gjort en bättre upphandling, säger hon.

Förbifartens projektchef Johan Brantmark menar att det var företaget som inte klarade kraven.

–Ur projektets synvinkel så visade det sig att företaget inte kunde leva upp till våra förväntningar. När de väl var på plats så kunde de inte hantera ett så stort och komplext projekt.

Fallande sten

Enligt Johan Brantmark sköter övriga entreprenörer sitt jobb, vilket han ser som ett bevis för att upphandlingsarbetet i sig inte har så stora brister.

Förbifarten hotas av miljonvite

Nyhet

–Tunneln  är central för hela arbetet, men att arbetet ligger nere på Lovön gör inte att hela projektet med Förbifarten tar en paus.

Johan Brantmark håller med Seko om att LSAB skötte arbetsmiljön bättre under hösten, men hävdar att det i januari och februari inträffade flera incidenter som tydde på att företaget inte klarade att hålla nivån uppe.

Vad hände?

­–De hade inte tillräcklig koll på inpasseringssystemen, och på nedfallande sten exempelvis. Symptom på att det inte fungerade som det skulle.

Sandra Lindström säger att det varit svårt för Seko att ha koll på arbetsmiljön och vad som händer eftersom det inte funnits något skyddsombud inne på arbetsplatsen. När det gäller fallande stenar så har Trafikverket varit dåliga på att informera facket, tycker hon.

–Vi har inte den kunskap som bergarbetarna har, säger hon.

Ny upphandling

Just nu pågår inget tunnelarbete på Lovön. Så snart konkursförvaltaren är klar med sitt arbete ska Trafikverket göra en direktupphandling för det skyddsarbete som måste påbörjas så snart som möjligt. Det handlar om att göra klart förstärkningar av tunneln, att asfaltera vägar, se över el och pumpar som används för att föra bort vatten från tunneln. Plus att fortsätta driva tunneln så att det blir en så bra ventilation som möjligt.

I maj ska det bli klart vilken typ av upphandling det blir för det fortsatta arbetet med tunneln.

–Då bjuder vi in till ett möte där tänkbara entreprenörer ska få veta hur upphandlingen ska gå till, om det blir totalentreprenad, eller utförandeentreprenad, om det blir fast pris eller löpande räkning, och så vidare. I sommar ska förfrågningsunderlaget vara klart.

Kommer även fackliga organisationer att delta i det mötet?

–Är inte säker på det. Det är inköpsavdelningen som håller i det.

Sandra Lindström säger att Trafikverket lovat Seko att få samma information som ges till företagen.