Många Sekomedlemmar har arbeten som tär på kroppen. Nyligen berättade vi om vägarbetaren Eilert From fått domningar och känselbortfall i händer och fötter från sitt arbete.

Och nyligen skrev Sjömannen om en 30-årig reparatör som fått kronisk astma av arbetet ombord. Han har lungor som en 70-åring.

Då är det kanske inte konstigt att mer än sex av tio LO-anslutna medlemmar är oroliga för att få en låg pension. Och att jobba två år extra efter LAS-pensionsåldern sällan är en möjlighet.

– Snittpensionsåldern för LO-kollektivet är 63,8 år. Och det är många som går i pension tidigare än så och därmed får ännu sämre pension. I dag har vi ett pensionssystem som är uppbyggt för att man ska jobba länge. Det blir väldigt ojämlikt när man har ett arbete som sliter på en, säger Lisa Gemmel, utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.

Sjukskrivna mest oroliga

Novus har gjort en opinionsmätning på uppdrag av Katalys. På frågan Hur orolig är du för att din pension är för låg? svarade 34 procent ganska orolig, 20 procent mycket orolig, 33 procent inte särskilt orolig, 11 procent inte all orolig, 2 procent vet ej.

Mest orolig för en låg pension är personer som i dag är sjukskrivna eller har sjukersättning – hela 77 procent. Även personer som inom en snar framtid ska pensionera sig är det, alltså åldersgruppen 50–64.

Samtidigt är 18–29-åringar också oroliga, framför allt de som bara har en grundskole- och gymnasieutbildning. Hela 42 procent upplever en osäkerhet att pensionen inte ska räcka till.

– Det svenska pensionssystemet ger inte en ekonomisk trygghet för individen. Kommer man ha råd att bo kvar i sitt boende, köpa den mat man vill ha, köpa saker? säger Lisa Gemmel.

Enligt Katalys är pensionsfrågan väldigt viktig i nästa riksdagsval 2022.

–Det finns ett stort stöd för en reform av pensionssystemet: att ett arbetsliv ska synas mer i pensionskuvertet och för en kompensation för den som sliter ut sin kropp på jobbet, säger Lisa Gemmel.

Reform av pensionssystemet

De som är mest oroliga för en låg pension är Sverigedemokraternas väljare, följt av socialdemokratiska. Och det är bland dessa väljare benägenheten att rösta på ett annat parti är allra störst, enligt rapporten.

– Det finns många väljare att hämta för det parti som lägger fram ett reformpaket av pensionssystemet som ger mer till låginkomsttagare.

En tredjedel av väljare är benägna att rösta på ett parti som lägger fram ett sådant förslag och nästan varannan LO-medlem skulle göra det

Katalys rapport tar även upp att det finns en risk att privata lösningar kan tränga ut gemensamma satsningar på pensionssystemet på sikt.

– Det här är snarare en trovärdighetsfråga. Om inte tillräcklig många känner att de får ut tillräckligt av ett försäkringssystem, vilket pensionen faktiskt är, då kan det komma privata lösningar på marknaden.

Vad menas med privata lösningar?

– Det är svårt att se vad det skulle vara. Det kan vara att man sparar själv och går över till att tjänstepensionen blir en större del. Det i sig är kanske inte en fara, men då kan mer av löneutrymmet gå till det istället, säger Lisa Gemmel.

Om undersökning: Opinionsmätningen är genomförd av Novus på uppdrag av Katalys och Byggnads. Totalt 2 095 personer ingår i mätningen som gjordes mellan 18 februari – 3 mars 2021 via webb-intervjuer. Byggnads är initiativtagare och utgivare och rapporten är skriven av en utredare på Katalys.