”Ingen lyssnar på oss i personalen. Är det så här ni i regeringen vill bedriva kriminalvård? Är det så här Kriminalvården vill bedriva kriminalvård?”, står det i ett brev till Justitiedepartementet om läget på Skenäs.

Sekotidningens källor hävdar att säkerhetsbristerna är akuta och att ledningen tappat kontrollen över anstalten. Intagna och personal riskerar att komma till skada, om inget görs åt saken.

Det finns uppgifter om att vapen tillverkas inne på anstalten, som knogjärn och knivliknande föremål. Droger sägs flöda fritt, intagna har mobiler och trakasserar varandra utan att någon ingriper.

Dessutom ska flera anställda ha kontaktats av intagna på fritiden. Och antalet rymningar har ökat.

Sedan en tid tillbaka har allt fler intagna med högt våldskapital placerats på Skenäs utanför Norrköping, en anstalt i den lägsta säkerhetsklassen. Samtidigt har en del av personalen inte utbildning eller kompetens att ta hand om intagna som egentligen skulle placeras på en anstalt med högre säkerhetsklass. Detta var Folkbladet Östergötland först med att rapportera om.

Upplopp på Skenäs

Förra året skedde ett upplopp. Inställda permissioner på grund av pandemin var upprinnelsen till detta. Händelsen blev något av en väckarklocka för personalen.

– Det måste bli en förändring, annars kommer många söka sig bort härifrån, säger en anställd som vill vara anonym.

Fakta: Skenäs

Svenska anstalter är indelade i säkerhetsklasser, från 1-3. Skenäs har säkerhetsklass 3 och saknar därmed rymningshinder. Intagna är i stället elektroniskt övervakade genom fotboja.

På Skenäs placeras intagna som dömts för lindrigare brott, eller de som först varit på en sluten anstalt en längre tid.

Skenäsanstalten har vuxit de senaste två åren, från cirka 50 till 132 platser. Ska ska anstalten ta emot 204 intagna.

En av orsakerna till de akuta problemen är platsbrist, samt att Kriminalvården beslutade att göra en så kallad nedklassning av intagna. Alltså att dömda på sluten klass-2 anstalt flyttas till en öppen anstalt. Detta för att lösa bristen på platser i den högre säkerhetsklassen.

Det här har bland annat medfört att rivaliserande gängmedlemmar sätts tillsammans, vilket ska ha hänt på Skenäs i våras.

I somras blev två intagna grovt misshandlade, vid olika tillfällen. Enligt anställda ska en ha utsatts för sparkar i huvudet medan han sov. En annan ska ha blivit angripen med ett tillhygge, enligt en polisanmälan som Sekotidningen tagit del av. Dagen efter uppstod ett stort slagsmål – en hämndaktion, berättar en kriminalvårdare, som också vill vara anonym för att skydda sig för eventuella repressalier.

Ett stort problem är, enligt Sekotidningens källor, att personal som kritiserar verksamheten, efterlyser rutiner eller förbättringar, upplever att de särbehandlas och tystas på olika sätt. Bland annat genom att kallas in på samtal hos chefer. En del anklagar även mellanchefer för att prata nedlåtande om intagna och anställda

– Jag tycker att man borde prata med personalen om hur vi ska jobba för att hålla oss säkra och utveckla säkerhetsarbetet, säger en kriminalvårdare.

JO-anmälningar

Men flera i personalen tycker inte att cheferna gör tillräckligt. I stället läggs locket på.

Detta tas även upp i två JO-anmälningar som nyligen gjorts. I en av dem uppges också att intagna blir inlåsta i avskildhet utan lagstöd.

”Förklaringen från cheferna är att vi inte har plats. Klienterna som sitter på avskildhetsplacerade får inte en timmas promenad som man har rätt till enligt lag”, står det.

Den höga beläggningen är ett problem för Kriminalvården. Utåt sägs det att bemanningen är tillräcklig, men inför sommarsemestrarna blev exempelvis personal tillsagda att ingen får ledigt utan att vara tillgänglig för övertid.

Vikarier har tagits in. Men Sekotidningens källor menar att bemanningen ändå är alldeles för låg i förhållande till mängden intagna och antalet sjukskrivningar i personalen.

Skenäs står inför en omorganisation

Samtidigt som larmen avlöser varandra står Skenäs inför en omorganisation. På två år har antalet platser mer än fördubblats. Och snart blir det ytterligare fler. Kriminalvårdens första typhus invigdes där i maj, förra året, och ytterligare två öppnas inom kort. Totalt planeras fyra typhus.

– Skenäs har potential. Vi kollegor på golvet har väldigt roligt ihop. Men det är inte kul att se att så många mår dåligt och har ont i magen för att gå till jobbet, sägen en anställd som inte heller känner sig trygg på arbetsplatsen.

Personal har larmat Seko om den dåliga arbetsmiljön på Skenäs. Regionalt skyddsombud och facket har besökt anstalten. Anställda erbjuds psykologhjälp.

– Det pågår ett arbete för att lösa problemen, men det kan ta lång tid, säger Josip Jovasevic, vice ordförande i Seko Kriminalvård.

Sekotidningen har sökt kommentar från ansvariga på anstalten. Kriminalvården hänvisar alla frågor till regionchefen.