Niklas Bellström, chef i region Öst på Kriminalvården, säger sig vara medveten om problemen på Skenäs. Han pekar på flera bakomliggande orsaker: ett ökat våld i samhället kopplat till den organiserade brottsligheten, och ett försämrat klimat mot myndighetspersonal.

– Det i kombination med det ökade antalet intagna skapar en otroligt belastad situation. Skenäs är inget undantag.

Vad är det största problemet på Skenäs?

– Vi befinner oss i en extrem situation. Vi har väldigt många intagna och en beläggningsproblematik. Samtidigt ska vi ta oss ur den genom att öka vår kapacitet. Vi har långsiktiga lösningar, vi ska få nya hus. Och kortsiktiga lösningar genom dubbelbeläggning. De är de stora utmaningarna.

Vad säger du om uppgiften om att intagna tillverkar vapen på Skenäs?

– Det är en öppen anstalt där det finns större friheter för de intagna. Även i sluten anstalt har intagna tillgång till olika verktyg i verkstäder. En viktig sysselsättning i en anstalt handlar om att arbeta. Om man exempelvis arbetar i ett snickeri så har man tillgång till tillhyggen. 

Regionchefen: Varje incident, ett misslyckande

Intagna har inte enbart tillgång till tillhyggen, de tillverkar knogjärn och knivliknande föremål, hur kan Kriminalvården låta det ske?

– Säkerheten är lika viktig under intagnas sysselsättningstid som övrig tid i anstalten. Det är grundläggande i vårt uppdrag att övervaka intagna för att förhindra att de utsätter andra för våld. Trots det förekommer incidenter men varje sådan händelse är ett misslyckande för oss.

Fler incidenter än tidigare har skett på Skenäs under de senaste åren. Enligt Niklas Bellström ska Kriminalvården ha en hög förmåga att hantera dessa situationer.

– Men när det ändå sker en allvarlig incident ska vi stå väl rustade för att återta kontrollen, återställa ordningen och lära oss av det inträffade. Vi har på anstalten Skenäs vid flera tillfällen under de senaste åren visat att vi har den förmågan.

För få med fasta jobb

Vad har du att säga om uppgiften om att Skenäs tappat kontroll över de intagna, och att intagna har misshandlats grovt av andra intagna?

– När det gäller incidenter av den typen du tar upp, så är vår grundinställning att utreda skyndsamt och vidta de åtgärder som krävs. Intagna som begår allvarliga brott placeras på anstalter med en högre säkerhetsklassning.

Finns det tillräckligt med personal på Skenäs?

– Vi har en för låg andel tillsvidareanställda och grundutbildad personal. Det är en bidragande riskfaktor i situationen som vi har i dag.  När vi har för få erfarna medarbetare ökar arbetsbelastningen och därmed uppstår risker i arbetsmiljön. Vi försöker komma i kapp med det arbetet nu, säger Niklas Bellström.

Anställda säger att de inte får gehör från ledningen om problem i arbetsmiljön. Vad kommer Kriminalvården göra för att lösa detta?

– Anstalten har ett pågående arbete, tillsammans med skyddsorganisationen och medarbetarna, för att åtgärda de problem som finns. Det är en högt prioriterad fråga för hela Kriminalvården och inte något som Skenäs står ensamma i.