Personalen, som jobbar i loungen och med incheckning av resenärer, har fått fler arbetsuppgifter i och med coronapandemin. Exempelvis har nya dokumentkrav och rutiner införts av flygbolagen och arbetsgivaren. 

Samtidigt är flera fortfarande korttidspermitterade.

Vi är underbemannade och kan inte täcka upp grundbehoven, trots detta har vi permitterad personal

Skyddsombud

I juni och juli var läget riktigt illa, berättar en person som Sekotidningen varit i kontakt med. Det var fler resenärer på flygplatsen och vid några tillfällen förekom arbetspass utan någon paus för att äta eller gå på toaletten.

6:6a-anmälan

Nyligen lämnades en 6:6a-anmälan in till Arbetsmiljöverket, efter att Sekos skyddsombud förgäves försökt få arbetsgivaren att agera. 

”Korttidsplaneringen bekräftar att vi är underbemannade och inte kan täcka upp grundbehoven, trots detta har vi permitterad personal och arbetsgivaren tar emot statligt permitteringsstöd”, står det i anmälan.

Sekos skyddsombud kräver att arbetsgivaren gör en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön och arbetsbelastningen och sedan vidtar åtgärder. 

”Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjlighet till schemalagda pauser. Vidare ska arbetsgivaren undersöka arbetsuppgifternas innehåll och organisera arbetet på ett sådant sätt så att personalen inte utför enformigt arbete längre än en viss tid utan avbrott”, skriver Sekos skyddsombud.

Fakta: 6:6a-anmälan

Om du upptäcker att din arbetsgivare inte gör något åt en riskfylld arbetsmiljö kan du som anställda vända dig till chefen och be om åtgärder. Om det inte hjälper kan skyddsombudet lämna in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a). Det brukar kallas 6 6a)-anmälan. Den ska ha en tidsgräns och om arbetsgivaren inte svarar inom den gränsen eller om svaret inte är tillräckligt kan skyddsombudet gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.
För att Arbetsmiljöverket ska kunna ingripa måste anmälan ha gjorts på rätt sätt och de risker som tas upp måste finnas i arbetsmiljölagen. Om Arbetsmiljöverket bestämmer sig för att gå vidare görs i regel en inspektion.

Menzies: Vi är överens

Menzies svarar att en medarbetarundersökning är på gång, fler korttidspermitteringar ska avslutats, och att personalstyrkan utökas under september månad. 

”Vi är överens om att vi tillsammans ska identifiera det som bidrar till en tung arbetsbelastning som skyddsombud uppgett, detta för att kunna ta korrekta åtgärder. Arbetet har redan påbörjats”, skriver avdelningschefen i ett svar. 

Det är inte första gången personal på Menzies Aviation larmar om missförhållanden. 2015 gjordes en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Även den tog upp problem med personalens luncher, schemaläggning och att många var stressade på jobbet.

– Arbetsmiljöverket krävde att arbetsgivaren skulle göra en arbetsmiljöundersökning, men den gjordes aldrig, säger en anställd som vill vara anonym.

Arbetsmiljöverket ska nu se över anmälan och ett arbetsplatsbesök kan komma att göras.