Seko kräver att sex medlemmar som anställdes som kundvärdar från och med den 1 december 2018 ska få ut samma lön som Pågatågens tågvärdar. Löneskillnaden är 2 740 kronor per månad. Seko kräver också ett allmänt skadestånd till var och en på 30 000 kronor. Plus 200 000 i skadestånd till förbundet.

Kundvärdarnas löner har varit en tvistefråga ända sedan Arriva Sverige tog över trafiken på Pågatågen i december 2018.

Arriva står fast vid lönesänkning

Nyhet

Tvisten handlar om att Arriva Sverige inrättat nya tjänster med delvis andra arbetsuppgifter och betydligt lägre löner. Enligt Seko strider det mot det lokala och det centrala avtalet.

Facket anser att allt arbete är reglerat av det lokala kollektivavtalet, även det som de nya kundvärdarna ska utföra. Därför ska de avtalade lönerna gälla alla ombordanställda, oavsett titel.

”Central avtal skulle ge skydd”

Seko hänvisar också till ett central avtal mellan förbundet och Almega, som har en särskild skrivning om att villkoren ska ligga fast om Pågatågen får en ny operatör under pågående avtalsperiod.

Den nya operatören ska, enligt Seko, vara bunden av det lokala avtalet. Seko har hävdat att skrivningen i det centrala avtalet är en garanti mot försämrade villkor.

Arriva gör inte samma tolkning av avtalen.

Thomas Gorin Weijmer

Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer säger att den modell som Seko och Almega kom överens om för att trygga villkoren för de anställda på Pågatågen inte fungerat som det var tänkt.

–Det bygger på att båda parter tolkar och tillämpar överenskommelsen på samma sätt. Så har det inte blivit, säger han. Almega kanske föredrar korta eller uppsägningsbara avtal i framtiden.

Arriva ger ingen kommentar

Arriva vill inte kommentera Sekos stämning. I ett mejl till Sekotidningen skriver kommunikationsdirektör Christer Ekelund:

”Arriva konstaterar att Seko valt att göra en anmälan till AD. Under den tid som domstolen handlägger ärendet kommer vi att bistå rätten med den information de önskar men i övrigt kommer vi inte att ge några kommentarer”.

–Vi har dessutom noterat att Arriva också sänkt timlönen för de timanställda från den 1 maj i år, det kommer vi att tvista särskilt om, säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.