–Tyvärr kunde vi inte komma överens. Vi har helt olika syn på hur kollektivavtalet ska tolkas. Att Arriva och Almega inte inser allvaret i situationen är mycket oroväckande, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

Arriva står fast vid lönesänkning

Nyhet

Sekos uppfattning är att Arriva Sverige är bundet av det lokala kollektivavtal som Arriva Tåg tecknade och som gäller hela avtalsperioden, fram till 2020. Det är den regel som gäller vid övergång av verksamhet.

­–Det gäller såväl övertagen personal som nyanställda. Det spelar ingen roll om bolaget kallar personalen för kundvärdar eller något annat, allt arbete ombord på Pågatågen är reglerat som tågvärd och bolaget måste tillämpa villkoren som de är reglerade i kollektivavtalet, säger Thomas Gorin Weijmer,

Feltolkning enligt Seko

Arrivas kommunikationsdirektör Christer Ekelund säger i en kommentar att företagets uppfattning är att den förre entreprenörens kollektivavtal bara omfattar den personal som gått över från det gamla till det nya bolaget.

Han hävdar att det i det centrala spårtrafikavtalet tydligt talas om att det är den övertagna personalen som omfattas av det lokala kollektivavtalet.

–Det är en feltolkning av vad som står i det centrala avtalet om Pågatågen, säger Thomas Gorin Weijmer. Skrivningen avser vilket avtal som ska gälla, inte vilka som omfattas av det.

I avtalsrörelsen 2017 slöt Seko och Almega en särskild överenskommelse om de affärer som skulle handlas upp under avtalsperioden. Syftet var att villkoren för personalen inte skulle försämras om det blev byte av operatör.

–Det är här tvisten har sin kärna, säger Thomas Gorin Weijmer. Vi menar att avtalet omfattar all personal, även de nyanställda.

Tågvärdar blev kundvärdar

När Arriva Sverige tog över trafiken på Pågtågen i december 2018 döptes tågvardarna om till kundvärdar, ett fåtal med säkerhetstjänst. Samtidigt flyttades ansvaret för resenärernas säkerhet över till lokförarna.

De nyanställda kundvärdarnas löner är upp till 6 000 kronor lägre än tågvärdarnas löner. Arriva har ensidigt tagit fram en ny tariff för de nya kundvärdarna.