En bantekniker i 40-årsåldern omkom när han kördes på av ett MTR-pendeltåg. Olyckan skedde i samband med att Strukton rail utförde ett underhållsarbete nattetid i februari förra året.

Det är en olycka helt enkelt

Gunnar Jonasson, åklagare

Efter olyckan inleddes en förundersökning på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Stockholm. Nu uppger åklagare Gunnar Jonasson att den läggs ner. Det går helt enkelt inte att styrka att något arbetsmiljöbrott har begåtts.

–Jag kan inte med den säkerhet som krävs visa att det går att lägga arbetsgivaren den här händelsen till last. Vi har gått igenom det här väldigt noggrant och jag måste kunna med övertygelse vissa att jag kan styrka en bristfällighet från arbetsgivaren. I det här fallet har jag inte nått till det målet, säger han.

Förundersökningen kan tas upp igen

Vad har ni kommit fram till i utredningen om orsaken till olyckan?

– Jag har svårt att kommentera det. Eftersom jag lägger ner förundersökningen råder fortfarande förundersökningssekretess.

– Jag vet vad som orsakat olyckan. Och det går inte att utdöma något straff med anledning av detta. Det är en olycka helt enkelt, säger Gunnar Jonasson.

Anhöriga är underrättade om beslutet.

Dödsolyckan har parallellt utretts på Arbetsmiljöverket, som planerar att lämna in en åtalsanmälan till riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Förundersökningen kan därmed tas upp igen.

– När åtalsanmälan kommer in tittar jag på den och ser om den ändrar min bedömning. Vi är två fristående myndigheter. Ibland tar det väldigt lång tid innan vi får in en anmälan, säger Gunnar Jonasson.

Att den kommer in sent i det här fallet – har det någon betydelse?

– En del kommer in tidigt, en del sent. I vissa falla så anser vi att vi har så mycket material att vi kan lägga ner förundersökningen, utan att avvakta en eventuell åtalsanmälan. Man får bedöma det fall till fall. Ibland händer det att Arbetsmiljöverket kommer in med uppgifter som gör att vi måste återuppta förundersökningen.

Dödsolyckan ett bakslag för säkerhetsarbetet

Gunnar Jonasson betonar att det finns ett värde i att Arbetsmiljöverket och riksenheten för miljö- och arbetsmål arbetar parallellt och inte samarbetar.

– Motpartssidan säger ofta i rättegångar man från Åklagarmyndighetens sida ska vara objektiv. Om det visar sig att man arbetar för nära andra myndigheter så kan man tycka att vi inte är objektiva.

Den anställde på Strukton rail utförde ett svetsarbete vid Stockholm södra när olyckan skedde den 27 februari 2020. Han hade lång erfarenhet av underhållsarbete.

Dödsolyckan var ett bakslag för Strukton rails säkerhetsarbete, uppgav företaget efter nyheten om den anställde omkommit.