Mannen utförde svetsarbete när olyckan inträffade och hade någon eller några kollegor med sig. De har enligt uppgift fått stöd efter olyckan.

Bengt Holmqvist är skyddsombud och centralt medbestämmandeombud för Seko på Strukton.

–Det var väldigt tungt besked om olyckan i fredags, säger han. Vi höll en tyst minut för vår kollega.

Den omkomne hade lång erfarenhet av underhållsarbete, enligt Bengt Holmqvist, som själv arbetat med honom i många år.

Först på plats efter olyckan

Reportage

–Jag har inte fått veta några detaljer och vill inte spekulera om vad som kan ha hänt, säger han.

MTR, som kör pendeltågen i Stockholm, skriver i ett mejl till Sekotidningen att det var med stor sorg man mottog beskedet om dödsolyckan och att företaget har inlett en intern händelseutredning.

Polisen utreder

Enligt MTR:s pressansvarig Maria Hansson har den berörda ombordpersonalen på tåget fått ett första avlastande samtal, uppföljande samtal och möjlighet till ytterligare professionellt samtalsstöd.

Polisen har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöverket, Trafikverket, MTR och Strukton gör egna utredningar.

–Vi är behjälpliga med information till övriga utredningar och vi gör en utredning som bland annat får visa vilken typ av arbete som utfördes, säger Lars Kleppe kommunikationschef på Strukton.

Ingen har koll på riskerna vid spårarbete

Nyhet

Han menar att olyckan är ett bakslag för företagets säkerhetsarbete. På vilket sätt Strukton arbetar med säkerheten vill han inte gå in på i nuläget.

–Jag kan säga att vi haft en positiv utveckling, men tycker att vi helst inte ska uttala oss om vårt säkerhetsarbete så länge utredningarna pågår, säger Lars Kleppe.

Statens haverikommissions stora utredning av spårolyckorna i början av 2010-talet visade att risken för olyckor minskar om arbetet förplaneras och riskbedöms enligt reglerna.

Utredarna kom dock fram till att det vanligaste var att spårarbeten planerades på plats. Haverikommissionen kritiserade företagen i branschen för brister i kommunikationen.