P-O Fällman, ombudsman på Seko, har skött förhandlingarna med ISS.

– Vi har kommit överens om att de avvaktar tills vi är färdiga med MTR, så de vet om det är en verksamhetsövergång eller inte, säger han.

Han tycker att ISS har varit tillmötesgående i förhandlingarna och han är nöjd med uppgörelsen.

– Det är ju trots allt en ekonomisk risk de tar. Eftersom vissa anställda har 12 månaders uppsägningstid handlar det om minst en månadslön för dem, om det visar sig att MTR:s underentreprenör inte tar över peronalen.

Det var i december, bara två dagar före julafton som ISS kom med beskedet att man ämnade säga upp samtliga 120 anställda städare på pendeltågen efter att SJ–ägda Stockholmståg förlorar pendeltågsupphandlingen. Pendelklubben motsatte sig uppsägningarna och två spontana strejker utbröt. Klubben begärde då central förhandling och det är efter den som ISS meddelar att man avvaktar med uppsägningarna.

Samtidigt pågår förhandlingar med MTR i dessa frågor. Där har man alltså kommit fram till att vara klara senast den 8 februari.