Tidningen Arbetet har tagit del av inspektionsprotokoll och Arbetsmiljöverkets interna incidentrapportering. Där kan man bland annat läsa om en händelse från mitten av april då två inspektörer från Arbetsmiljöverket besökte tunnelbygget, som är en del av Förbifarten, på Lovön utanför Stockholm:

”Plötsligt så hör vi en otrolig smäll. Håll för öronen ropade platschefen. Men det var försent. Tryckvågen ut ur tunneln var gigantisk”, står det i rapporten som beskriver hur inspektörerna träffades av luftdraget och stötvågorna. En av inspektörerna lyckades skydda öronen med händerna, en annan fick ont i öronen och i huvudet efter explosionen.

Enligt Arbetet hade Arbetsmiljöverket redan, under ett stort antal inspektioner, hittat flera uppseendeväckande arbetsmiljöbrister på företaget. Den här gången var de på plats för att inspektera en stenkrossanläggning, då de plötsligt hörde en bil tuta. Men tutandet visade sig vara en varning för en sprängning i tunneln, något ingen i gruppen förstod.

Använde biltuta som sprängvarning

Enligt rapporten ska Trafikverkets utsända ha berättat för inspektörerna att de flera gånger anmärkt på att företaget måste använda ett signalhorn vid sprängning och inte en bil. ”Men de säger att de har tappat bort signalhornet.” berättade personen från Trafikverket, enligt inspektionsrapporten.

Företaget som genomför tunnelbygget är nybildat och heter Lovön Samverkan AB. Företaget drivs som ett konsortium av två italienska företag, Vianini Lavori SPA och C.M.C. di Ravennas, som vann Trafikverkets upphandling för tunnelsträckan.

Arbetet har tagit del av protokoll från nio inspektioner på företaget sedan augusti förra året. Och kritiken i protokollen är massiv. Det har saknats ordentliga omklädningsrum och duschar för de anställda, släntkanter har inte markerats vilket orsakat rasrisk, landgången vid hamnen där stenkrossmaterialet från tunneln ska lastas har bedömts som undermålig, brandsläckare har saknats vid sprängförrådet, odetonerat sprängmedel har också påträffats ovan jord utan att det anmälts till Arbetsmiljöverket.

Seko har haft synpunkter

Ulf Andersson är regionalt skyddsombud på Seko och besöker företaget någon gång i veckan. Han säger till Arbetet att facket har haft synpunkter på många saker på arbetsplatsen. Han menar dock att det snarare handlar om okunskap och långa beslutsprocesser än en medveten vilja att dölja arbetsmiljöbrister.

– Vi brukar skämta och säga, det känns som de skickar brev ner till Italien och att Italien sedan måste svara med brev tillbaka. På skyddsronderna kan det handla om skitgrejer som att de behöver sätta upp en tung avspärrning på ett ställe. Tre veckor senare på nästa rond har det inte hänt.

Ulf Andersson betonar att företaget visar förbättringsvilja och att kommunikationen har blivit bättre. Man har också en öppen inställning till facket, även om den fackliga närvaron är obefintlig bland de anställda vilket också innebär att det inte finns några lokala skyddsombud.

– Det är i princip bara vi som är där, säger Ulf Andersson, till Arbetet.

Ulrika Hamberg är Trafikverkets projektledare för tunnelarbetena på Lovön.

– Vi är väldigt besvikna på vår entreprenör och också oroade, säger hon, till tidningen.

Men samtidigt förklarar hon att Trafikverket inte några egentliga påtryckningsmedel när Lovön Samverkan missköter arbetsmiljöarbetet. Detta då kontraktet inte innehåller några vitesmöjligheter när det gäller arbetsmiljön. Hon säger också till Arbetet att Trafikverket ser risker för allvarliga olyckor vid tunnelbygget.

Mats Pettersson är projektchef på Lovön Samverkan. Han håller inte med om kritiken från Arbetsmiljöverket.

– Jag kan generellt säga att vi arbetar väldigt tätt med Arbetsmiljöverket och vi lyssnar väldigt mycket på dem och jag tror att de lyssnar väldigt mycket på oss, säger han till Arbetet.

Läs mer i Arbetet: 

Livsfarlig arbetsmiljö vid Förbifartens tunnelbygge

Trafikverket handfallet: Stor oro för allvarliga olyckor