Kvinnan, som vill vara anonym, är djupt besviken på Arbetsförmedlingen. Hon anser att de borde vara måna om att föregå med ett gott exempel inför andra arbetsgivare.

– De har en kampanj om att göra plats och se till kompetensen och inte se till funktionsnedsättningen. Men så är verkligen inte fallet.

Rehab får inte vägas in i ett anställningsbeslut

Kvinnan som nekades den lediga tjänsten.

Förra året var kvinnan en av många på Arbetsförmedlingen som sades upp. Detta i samband med ett stort varsel och besked om att över hundra förmedlingskontor ska läggas ner.

Vid tillfället hade kvinnan arbetstränat under ett års tid på grund av en skada som lett till en lindrig funktionsnedsättning.

”Min rehab”

Efter ett antal månader som arbetslös sökte kvinnan en ledig tjänst som arbetsförmedlare på VO Direkt på Arbetsförmedlingen.

Hon kallades till intervju och lämnade kontaktuppgifter till sina referenser. Kort efteråt fick hon ett samtal som chockade henne:

– Chefen berättar för mig att på grund av min rehab tycker hon inte att jag ska bli erbjuden tjänsten.

Enligt diskrimineringslagen får inte en arbetsgivare diskriminera en person som frågar efter jobb eller söker ett arbete.

Kvinnan gjorde därför en DO-anmälan och kontaktade olika jurister. Den lokala Sekoklubben krävde svar från de chefer som ansvarade för rekryteringen.

– Facket var tvungna att bestämt säga till de båda cheferna att en rehab inte får vägas in i ett anställningsbeslut.

Stort skadestånd

Arbetsförmedlingens jurist gjorde samtidigt bedömningen att händelsen var att betrakta som diskriminering.

– Juristen sa direkt att cheferna gjort bort sig. Processen mot Arbetsförmedlingen har varit lång och otroligt påfrestande. Jag märkte att jag under kommande intervjuer satt och undrade om jag duger.

I mars månad stod det klart att Arbetsförmedlingen och kvinnan träffat en överenskommelse och ett skadestånd på 87 000 kronor ska betalas ut.

Nyligen fick kvinnan ett nytt jobb. Att hon tidigare arbetstränat eller har en funktionsnedsättning har inte varit ett problem för den nya arbetsgivaren.