Han har nu vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om en utredning av arbetstidens förläggning på företaget. Något som företaget hittills inte gått med på.

Att arbeta hela dygnet är formellt sett frivilligt och företaget anser att det är upp till teknikern och hens chef att bestämma hur arbetstiden ska se ut.

–Vi tycker inte det är teknikerna eller lokal servicechef som ska avgöra hur långa arbetspassen ska vara utan det ska finnas tydliga riktlinjer från företaget, säger Sekos ordförande Stefan Mårtensson.

Det kan bli väldigt kort vila hemma innan man måste ut och jobba igen.

Benny Andersson, huvudskyddsombud

Det var för ett år sedan Seko och skyddsorganisationen upptäckte att vissa medlemmar arbetar väldigt långa arbetspass. Och att flera inte får en ordentlig vila.

Exempelvis hade en tekniker arbetat 07:30 till16:00, åkt hem för att vara ledig, fått en utryckning 19:30 och sedan arbetat till morgonen efter.

–Det kan bli en väldigt kort vila hemma innan man måste ut och jobba igen. Det är inte okej, säger Benny Andersson.

Dygnsvilan 6 timmar i avtalet

De långa arbetspassen sker ibland i samband med beredskap men inte enbart. Rent formellt är det som sagt frivilligt men den enskilde kan bli beordrad att åka ut på akuta fel. Transtema är entreprenör åt Telia och har en samhällsviktig funktion vilket gör att kraven är större på teknikerna att utföra arbete även utanför ordinarie arbetstid. Dygnsvilan kan inskränkas till 6 timmar.

–Om man behöver längre vila är det okej för företaget, men då får den enskilde ta kompledigt, betala det själv, säger Stefan och Benny.

I huvudskyddsombudets 6 6a-anmälan menar företaget att frågan om arbetstidens förläggning inte är en arbetsmiljöfråga eftersom det finns ett kollektivavtal om arbetstiden.

Arbetsgivaren hänvisar till att Arbetsmiljöverkets tillsyn över arbetstiden endast gäller när ett företag tillämpar arbetstidslagen.

Arbetsmiljöverket kan ingripa

Arbetsmiljöverket har dock i tidigare beslut menat att det inte spelar någon roll, arbetsgivaren ska göra en riskbedömning av arbetstidens förläggning, oavsett om det finns avtal eller ej.

Arbetsmiljöverket har ännu inte tagit ställning till hur anmälan från Transtemas skyddsombud ska handläggas, men kommer att ta kontakt med båda parter.

–Det rör arbetstid och det finns ett kollektivavtal som reglerar den. Det som gör det intressant för oss är att skyddsombudet begär en utredning och då kan vi utgå från exempelvis föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Pirjo Jurmu, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Sekotidningen har bett Transtema om en kommentar, men företaget avböjer.