Det finns inte en enskild orsak till att förbunden lägger samgåendet på hyllan, enligt Valle Karlsson.

Det avgörande har varit att Seko och Fastighets är alltför olika, på många områden. Flera utredningar har visat på olikheterna.

–Det är organisationen, hur den ser ut, hur vi styr och leder verksamheten och medlemsavgifterna. Många olikheter som tillsammans gör att vi landar i det här beslutet, säger han.

Första steget togs 2016

Ytterligare en förklaring är att Seko håller på med ett eget internt förändringsarbete. Valle Karlsson uttrycker det som att Seko har mycket att göra ”hemmavid”. Så mycket att det inte finns utrymme att göra andra förändringar,

–Det finns samtidigt en trygghet i att vara kvar i sitt förbund. Det sitter mycket i väggarna som gör att det är svårt att smälta samman med en organisation som skiljer sig i många delar, säger Valle Karlsson.

De första stegen mot ett eventuellt samgående togs våren 2016, då förbunden tog initiativ till en förstudie för att titta på medlemsavgifter och ekonomi. Förstudien presenterades våren 2017 och visade att förbunden både är lika och olika. Det resulterade i en större utredning som tillsattes 2017 och som nyligen presenterats för respektive förbundsstyrelse. Båda förbunden drog samma slutsats: Seko och Fastighets ska inte slås ihop.

–Lärdomen av vårt arbete, internt och externt, är att det är ganska komplext att slå samman förbund. Det finns exempel på de försök som havererat, men också de som lyckats, säger Valle Karlsson.