Texten har uppdaterats med fullständig statistik över både allvarliga påkörningsolyckor och ej-allvarliga, som kan ge ersättning för sveda och värk från Afa Försäkring.

Lokförare som är med om en påkörningsolycka kan få ersättning från Afa Försäkring. För sveda och värk vid olycksfall i arbetet och färdolycksfall.

Men de senaste åren har allt färre fått ersättningen. 2016 delades den ut till 65 lokförare. 2019 till 52. Samtidigt har det skett många påkörningar i spår. 112 döda 2019, jämfört med 83 år 2016.

Färre lokförare får ersättning

Varför färre fått ersättningen kan inte Afa Försäkring svara på, varken om det beror på färre sökande eller fler som fått avslag.

”Tyvärr är detta ingenting vi kan ta fram. Vi har inte tillräckligt bra information om till exempel händelsetyp (som påkörningsolycka) för avslag på olycksfall”, skriver analysavdelningen efter att Sekotidningen försökt ta del av uppgifterna.

Den här ersättningen borde ges direkt utan att man ska behöva ansöka om den

Lokförare

– Det är godtyckligt. Afa Försäkring har ingen tydlig arbetsplan för hur de ska hantera olyckorna, säger en lokförare som vill vara anonym.

– Om vi ska ha en olycksförsäkring, då ska det vara värt sitt namn. Det måste tas på allvar. Det är allvar för mig och många av mina kollegor som farit illa. Vi har ingen annan försäkring som täcker detta. Den här ersättningen borde ges direkt utan att man ska behöva ansöka om den.

Lokföraren har själv fått ersättning efter en påkörningsolycka, men det har varit svårt. Hon fick lägga mycket tid på överklaganden, och är kritisk till upplägget med snäva krav och bedömningsprocesser. Särskilt när det gäller nära påkörningsolyckor som inte lett till att en person dött i spår, som man kan få ersättning för.

”Förnedrande samtal”

Lokföraren, liksom flera andra, är kritisk till hur handläggare från Afa Försäkring ringt en tid efter en olycka och frågar hur man mår. Samtalet är ett underlag till beslut om ersättning.

2017 lade lokföraren Per Klarberg fram en motion i Sveriges riksdag. Han var då ledamot för Sverigedemokraterna.

Klarberg anser att lokförare även ska kunna få ersättning från Trafikverket. En kompensation för det psykiska lidande man får utstå. Och menar att detta borde ges eftersom myndigheten betalar ut en ersättning på 40 000 kronor per person, till offrats närmast anhöriga, samt täcker begravningskostnader och gravvård.

Ha koll på

Kolla att din arbetsgivare gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, samt till Afa Försäkring. Förutsättningen för att kunna få ersättning från Afa Försäkring vid ett olycksfall är att en anmälan har gjorts. En ansökan om ersättning görs på Afa Försäkring, här.

Vid en sjukskrivning ska arbetsgivare betala sjuklön i 14 dagar. Från och med dag 15 står Försäkringskassan för sjukpenning.

”För att få ut någon ersättning (sveda/värk) så tvingas lokföraren efter ett par månader till ett oftast förnedrande samtal med försäkringsbolaget (Afa) för att få ut någon form av kompensation; oftast rör det sig om några symboliska tusenlappar. Självklart bör Trafikverket betala ut samma ersättning till lokföraren som till de närmast anhöriga”, står det i motionen, som röstades ned.

Trafikverket är emot förslaget och pekar på att det i dagsläget inte är juridiskt möjligt.

Däremot har Afa Försäkring 2018 ändrat sina rutiner kring det telefonsamtal som görs till lokförare, förklarar Per Winberg, utbildningsledare på Afa Försäkring.

– I dag när en anmälan kommer in skriver man till lokföraren och lägger det i knät på denne att ta kontakt med oss. När handläggaren tidigare ringde upp gjordes det för tidigt eller för snabbt. Lokförare som utsatts för ett psykiskt trauma reagerar så olika, säger han.

Fakta: Ersättning till lokförare

En ersättning på 2 600 kronor kan ges efter en påkörningsolycka som har lett till ett allvarligt arbetsolycksfall, det vill säga ett arbetsolycksfall som leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar (eller motsvarande läkningstid utan sjukfrånvaro) och/eller medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Till lokförare kan ersättning för sveda och värk lämnas även utan sjukskrivning, enligt Afa Försäkring. En bedömning görs från fall till fall.

2019: 52 (38, ej-allvarliga)
2018: 45 (27)
2017: 53 (35)
2016: 65 (41)

Läs mer om olika ersättningar hos Afa Försäkring, här.

Fakta: Dödsfall i spår

Antalet olyckor i spår med dödlig utgång har minskat under perioden 2010-2020. Däremot är självmorden fortsatt många, och står för de flesta dödsfallen efter en påkörning av tåg.
2020: 71
2019: 112
2018: 89
2017: 66
2016: 83
2015: 103