318 anställda på Pågatåg hade fram till klockan 14 i dag på sig att besvara erbjudandet från arbetsgivaren Arriva om att gå ner i arbetstid och jobba 80 procent, eller bli uppsagd.

Nu tycks det vara så att bara en person har tackat ja, uppger Ola Brunnström, huvudskyddsombud och huvudförhandlare för Seko på Pågatåg. 17 anställda har inte informerat facket hur de ska göra, enligt en sammanställning som Seko gjort. Av dessa kan några fler ha tackat ja.

Ola Brunnström är nöjd:

– Hur än Arriva väljer att gå vidare så skickar det här en väldigt tydlig signal till andra bolag, att det här svårt att få igenom. De får alltså en väldigt liten hyvling för väldigt mycket bråk. Dessutom tar Arriva skada av att ha gett sig in i det här massmedialt och politiskt. Nu måste Arriva bedöma om det var värt det.

Arriva: Vi ska analysera

Av de anställda som fått erbjudandet av Arriva är 66 medlemmar i fackförbundet ST, fem i TJ och merparten av de övriga anslutna till Seko.

Nu är bollen hos arbetsgivaren och vad som händer härnäst är oklart.

”Vi kommer att analysera situationen”, säger Christer Eklund, kommunikationschef på Arriva, i ett mejlsvar.

Seko, likt de andra fackförbunden, har tidigare föreslagit att Arriva istället bör erbjuda pensionsavgångar och att personalen på frivillig basis ska kunna gå ner 20 procent i arbetstid och få 90 procent av lönen.

”Det är en för dyr lösning och vårt ekonomiska läge gör att vi inte kan ligga kvar med de kostnader som ett pensionsupplägg skulle ge oss. Andra delar av arbetstagarkonsultens förslag kommer vi däremot att försöka beakta”, säger Christer Eklund.

Fakta: Hyvling

Hyvling innebär att arbetsgivare gör om befintliga tjänster så att antalet arbetstimmar blir mindre och lönen därmed lägre. Från heltid till deltid eller från en högre deltid till en lägre. Arbetsgivare använder hyvling istället för att säga upp anställda.

Anledningen bakom Arrivas hyvlingsplaner är det minskade resandet i coronans spår. Erbjudandet om att gå ner i arbetstid till 80 procent var ett alternativ till uppsägningar.

Protesterna från fackförbunden på Pågatåg och anställda, är stora, dels eftersom en hyvling av tjänsterna innebär, förutom lägre lön och sjukpenninggrundad inkomst, försämrade arbetsvillkor.

Politiker kritisk

Situationen har också väckt ilska bland lokalpolitiker:

– Arrivas agerande är djupt omoraliskt, har socialdemokraten Andréas Schönström, som är andre vice ordförande i region Skånes kollektivtrafiknämnd, tidigare sagt till Sekotidningen.

Enligt Arriva förlorar företaget fler miljoner varje månad. En åtgärd har varit att kortidspermittera 122 anställda, som enligt uppgift till Sekotidningen motsvarar 55 heltidstjänster.

Vid årsskiftet ska tågtrafiken växlas upp enligt en beställning från Skånetrafiken, däremot återgår den inte helt till det normala. Enligt Arriva kan ökningen innebära att färre anställda på Pågatågen tvingas ner på deltid.

Vice ordförande i ST, Thomas Lindgren, hoppas Arriva funderar ett extra varv på de förslag som Seko och ST tidigare lagt fram om pensionsavgångar och att gå ner i tid men behålla 90 procent av lönen.

– Vi tror att det skulle lösa allt, säger han.