Christer Hallqvist, ordförande för Seko inom Kriminalvården, menar att beslutet kom efter att samtliga fackförbund på myndigheten begärt att beslutet skulle ändras. Facken skrev först till ledningen, utan att få någon respons.

–När vi lämnade samma skrivelse till skyddskommittén kom beslutet att arbetsgivaren ändrat sig.

Alla kan inte välja tid för vaccin

Sekotidningen berättade för en dryg veckan sedan hur olika arbetsgivare hanterar vaccin för personalen på arbetstid och Kriminalvården stack då ut bland myndigheter genom att säga nej. Polisen och Statens institutionsstyrelse tog tidigt beslutet att säga ja.

Kriminalvårdens förklaring till de nya reglerna är bland annat att det i vissa regioner inte går att själv välja tid för vaccinering, något som framgick av Sekotidningens artikel.

I beslutet skriver Kriminalvården att arbetsgivaren därför vill lätta på beslutet att tillåta vaccinering i undantagsfall. Och i stället göra det möjligt att vara ledig utan löneavdrag. Dock fortfarande i samråd med chefen.

Enligt enhetschef Martin Klaar har Kriminalvårdens ledningsgrupp diskuterat vaccinering på arbetstid under en längre tid och till sist landat i att ändra beslutet. Han kan inte svara på om fackens skrivelse hade avgörande betydelse.