Anställda i Kriminalvården får inte vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid. Myndigheten anser att det riskerar säkerheten om personal är frånvarande. Det har lett till att kriminalvårdare tvingats tacka nej till vaccin.

–Samhället säger att vi ska ta vaccin för att vara solidariska med andra. Nu får vi inte vaccinera oss när det finns tider, säger kriminalvårdaren Lars-Inge Ehrenholm som arbetar på Nationella transportenheten i Göteborg.

Han har själv inte fått tid för vaccination, men har kollegor som fått avstå för att de nekats ledighet, med eller utan lön. Lars-Inge tycker att det är märkligt att arbetsgivaren inte prioriterar vaccineringen högre. 

Strikt linje i Kriminalvården

–Alla kommer inte att vaccinera sig samtidigt. Vi klarar varje dag av att hantera frånvaro. Vi får testa oss på arbetstid, det här tar inte längre tid, säger han.

I dagarna har flera regioner öppnat för vaccin mot covid-19 för personer i den sista fasen där de flesta är yrkesaktiva. För många kommer det bli svårt att ta sprutorna på arbetstid. En arbetsgivare som i princip säger nej är Kriminalvården, liksom Vattenfall och Postnord som i huvudsak vill att personalen tar sina sprutor på fritiden. Vattenfall ”underlättar för att bevilja ledighet”. Polisen säger ja om den anställde erbjuds en tid när hen arbetar.

Skanska, SJ och Statens institutionsstyrelse, Sis, har kommit fram till motsatt uppfattning. De säger ja.

Kriminalvården lutar sig mot riktlinjer från Arbetsgivarverket, som gått ut med budskapet att det inte finns stöd i det statliga villkorsavtalet för att låta personalen vaccinera sig på arbetstid.

Varje myndighet bestämmer dock själv, och Arbetsgivarverket förespråkar en generös inställning.

”Ligger i allas intresse”

Kriminalvården har valt en strikt linje.

–I första hand ska personalen vaccinera sig när de är lediga, på fridagar eller flextid. Men det finns också en möjlighet att göra det på arbetstid om man kommer överens med sin chef, säger enhetschef Martin Klaar 

Orsaken till att Kriminalvården inte allmänt låter anställda gå på arbetstid är, förutom Arbetsgivarverkets rekommendation, att det också kan bli svårt att upprätthålla bemanning om personalen är borta. Det spelar ingen roll att alla inte går samtidigt.

Samhället säger att vi ska ta vaccin för att vara solidariska med andra. Nu får vi inte vaccinera oss när det finns tider.

Lars-Inge Ehrenholm, kriminalvårdare Göteborg

–Vi kan inte styra när medarbetare får tid för vaccination, vilket kan medföra att det för oss kan bli svårt att planera bemanningen.

Är ni inte rädda för smittan?

–Jo, den rädslan har vi hanterat hela tiden sen pandemin starta, men verksamheten måste fungera, samtidigt som vi vill att våra medarbetare ska kunna vaccinera sig. Det ska vara säkert för alla.

 Sekos ombudsman Helen Thornberg bekräftar att det inte står i avtalet att statligt anställda har rätt att ta sprutorna på arbetstid. Hon tycker dock att arbetsgivarna bör tänka om.

–Det ligger i allas intresse att så många som möjligt får vaccinera sig snarast, vi har en pandemi där människor blir svårt sjuka, säger hon.

”Inga hurrarop från SKR”

Ett sätt att slippa diskussionen om vaccin ska tas på arbetstid eller inte är att regionerna överlåter en del av genomförandet till företagshälsovården, tycker LO, Svenskt näringsliv och privattjänstemännen i PTK.

–Vi talar inte om juridik nu, det här är en allvarlig smittsam sjukdom som vi måste få stopp på. Vi har erbjudit Sveriges regioner och kommuner, SKR, ett samarbete om detta, säger Tommy Andersson, chef för avtalsenheten på LO.

Fördelen skulle vara att personal kan vaccineras på arbetstid, risken för sjukdom minskar, de som tvekar kanske väljer att ta sprutorna och produktionsbortfallet blir mindre.

–Våra medlemsföretag är förberedda för detta. Tyvärr har vi inte hört några hurrarop från regionerna, säger Beata Hammarskiöld, expert på Svenskt näringsliv till Sekotidningen.

SKR:s chef för hälso- och sjukvårdsfrågor Emma Spak säger att det är upp till varje region att handla upp vaccinatörer och att man välkomnar fler aktörer. Företagshälsovård kan vara en.

Någon region har skrivit avtal med större företag, som även erbjudit sig att ta emot allmänheten.

–Annars rekommenderar vi att anställda får gå på arbetstid, det är ett effektivt sätt att få fler att vaccinera sig, säger Emma Spak.

Från arbetsgivarorganisationen Almega är budskapet det är motiverat att låta personal vaccinera sig på arbetstid när det är svårt att ordna på fritiden.

”Det får ni som arbetsgivare avgöra”, skriver Almega.

Ja- och nejsägare bland arbetsgivarna

Nej, eller i undantagsfall:

Vattenfall – nej

Kriminalvården – i undantagsfall i samråd med chef

Postnord – I första hand ska man försöka få en tid utanför arbetstid. Om det inte är möjligt kan man få ledigt på betald arbetstid för att bli vaccinerad.

Ja som huvudregel:

Skanska – ja

Sis – ja

SJ – ja, om det krockar med en tur så hjälper vi till med att flytta arbetstiden.

Källor: presstjänst och fackliga företrädare