Sekomedlemmarna jobbade under två års tid på återvinningsstationer. Under denna period fick de inte rätt lön, semesterersättning, övertids- eller ob-ersättning.

– Arbetsgivaren har inte brytt sig om att det finns ett kollektivavtal, säger Henric Ask, förbundsjurist på LO-TCO Rättskydd.

”Pengar till medlemmarna istället”

Arbetsgivaren, Remove klotter och skadesanering i Norrland, är medlem i Almega Serviceföretagen. Och vid tillfället bundet till väg-och banavtalet genom ett hängavtal.

Vi har för många. Dessa tvister är bland topp tre vartenda år. Så har det sett ut under många år

Henric Ask, förbundsjurist på LO-TCO Rättskydd

Under tvisten gång menade LO-TCO Rättskydd att bolaget gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. Detta då bolaget inte medverkat i förhandlingar. Rättskydd kunde ha försökt få skadestånd för brott mot medbestämmandelagen, men valde att inte kräva detta.

– Bolaget påstod sig ha en så pass dålig ekonomi. Och då skulle de gå i konkurs. Vid en konkurs hade förbundet inte fått ut en krona. Därför kom vi överens i förlikningen om pengar till medlemmarna bara, säger Henric Ask.

Många lönetvister

Han berättar att lönetvister som denna är bland de vanligaste ärenden hos LO-TCO Rättskydd.

– Vi har för många. Dessa tvister är bland topp tre vartenda år. Så har det sett ut under många år

Enligt förlikningen i Arbetsdomstolen, AD, får den ena anställda 100 000 och den andra 150 000 kronor, före skatt. Parterna får stå för rättegångskostnaderna själva.