SL har beslutat om en ändring i trafiksäkerhetsinstruktionen för banan som gör det möjligt att slopa konduktörer mellan Igelboda och Solsidan. Fem tjänster berörs. Facket har kallats till förhandling om förändringarna.

Seko tar strid mot Arrivas lönesänkning

Nyhet

Omid Bazgar, ordförande för Lokalbaneklubben på Seko, är orolig för säkerheten och för att det verkar så enkelt att ändra i trafiksäkerhetsinstruktionen.

-Vi har dåliga erfarenheter av det från Tvärbanan, där förarna blev ensamma kvar, säger han.

Oroar sig över säkerheten

När det gäller trafiksäkerhetsinstruktionen uppger Transportstyrelsen till Sekotidningen att trafikutövaren själv bestämmer hur den ska utformas och vilken bemanning tågen ska ha. Något som förvånar Omid Bazgar.

Experten: Raster gör att vi klarar hårt arbete

Hälsa

-Det är märkligt att företagen ska kunna bestämma detta själva, säger han.

När det gäller neddragningen på Saltsjöbanan oroar sig klubben över säkerheten ombord. Enligt Omid Bazgar reser många barn, mellan 2000 och 3000 enligt Seko, med tåget varje dag till skolor och förskolor och om det händer något finns det ingen personal som kan ingripa.

-Vi har haft incidenter och eftersom det inte finns kameror heller så kan inte föraren, som blir ensam under resan,  se vad som sker i vagnarna, säger han.

Ekonomiska skäl

Till Seko har Arriva sagt att neddragningen sker av ekonomiska skäl. Arriva vill dock inte kommentera förslaget i detalj i Sekotidningen innan förhandlingarna med facket är avslutade.

-Vi väger in alla aspekter när vi fattar ett beslut. Det har inte rapporterats något hot eller våld på Grenbanan under 2018 och vi har kommit fram till att andra delar av vår verksamhet behöver de resurser som vi i dag har på Grenbanan, säger Karin Larsson på Arrivas presstjänst.

Neddragningarna på Saltsjöbanan är inte första gången Arriva sätter press på sin tågpersonal. På Tvärbanan i Stockholm försvann samtliga konduktörer efter att stolpar för biljettvisering installerades 2017.

Blir ren servicetjänst

På pågatågen i Skåne vill Arriva förändra innehållet i tågvärdarnas tjänster, från att vara  säkerhetstjänst till att vara en ren servicetjänst. Samtidigt vill företaget att lönerna för nyanställda ska sänkas kraftigt. Förhandlingar pågår på central nivå om detta.

På Roslagsbanan i norra Stockholm är konduktörerna kvar, trots att valideringsstolpar satts upp. De gamla vagnarna gör det omöjligt för förarna att öppna och stänga på egen hand.

I Östergötland har det varit en viss minskning av personalstyrkan.

Hur det slutar på Saltsjöbanan är osäkert.

-Vi får försöka skapa opinion, säger Omid Bazgar.