Målet är att stoppa Arrivas försök att kraftigt sänka lönerna för ombordpersonalen. Som Sekotidningen tidigare berättat vill Arriva skapa nya tjänster på Pågatågen, så kallade kundvärdar, i samband med övergång av verksamhet. Ett nytt Arrivabolag tar över verksamheten i december.

Oro för sänkta löner på Pågatågen

Nyhet

Lönesänkning på 6000

Enligt Arriva ska kundvärdarna ha andra arbetsuppgifter och lägre löner än dagens tågvärdar. Enligt Seko rör det sig om en lönesänkning på 6 000 kronor.

-Det lokala avtal som gäller idag täcker in de arbetsuppgifter som Arriva vill lägga på kundvärdarna. Det blir samma jobb med lägre lön, alltså. Det kan vi aldrig gå med på, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman för spårtrafiken på Seko.

Ska bytas ut till kundvärdar

I första skedet är det nyanställd personal som ska bli kundvärdar och då ha den lägre lönen. Den personal som går över till det nya bolaget har villkor som skyddas enligt lagen om anställningsskydd de första 12 månaderna.

Tanken är dock att majoriteten av dagens tågvärdar med tiden, vid pension och liknande, ska bytas ut till kundvärdar. Seko ska enligt Thomas Gorin Weijmer göra allt för att stoppa nyanställningar med lägre löner.

-Sänkta löner för nyanställda urholkar löneutrymmet för alla på sikt. Det går vi inte med på, säger Thomas Gorin Weijmer.

Bundet av fredsplikt

Seko är bundet av fredsplikt och kan inte ta till stridsåtgärder förrän det centrala avtalet löper ut 2020.

-Vi skrev på ett treårsavtal för att Almega kunde säkerställa villkoren i de lokala avtalen vid kommande upphandlingar. Nu har ett enskilt bolag missbrukat möjligheten att förhandla om ett lokalt avtal, då krävs att Almega tar sitt ansvar, säger Thomas Gorin Weijmer.

Almegas Einar Humlin, jurist vid Spårtrafikföretagen, vill inte svara på några frågor från Sekotidningen.

-Förhandlingar pågår och då kan jag inte kommentera det här över huvud taget, säger han.